Publikacije

E-Bilten

U ovom broju:
  • Vlada i biznis u primeni ekonomskih i socijalnih prava
  • Demokratski politički forum
  • Komuniciranje društvene odgovornosti preduzeća kroz izveštavanje
  • Donacija ambasade Republike Koreje
Fond Centar za demokratiju
E-Bilten broj 3
  Sadržaj:
Utorak, 22. maj 2007.  

Prijavite se na mail listu

Kliknite ovde da biste redovno dobijali naš e-bilten

 

Posetite naš vebsajt

Ukoliko želite da saznate više o našim projektima, aktivnostima i novostima:

  www.centaronline.org

 

Vebsajt linkovi

O nama

Aktuelni projekti

Realizovani projekti

Publikacije

Mediji

Uspešne priče

 

 

Dvogodišnji izveštaj

Upravo je objavljen naš dvogodišnji izveštaj, Nova etapa u našem razvoju. Pročitajte o našim projektima, aktivnostima i glavnim dostignućima u 2005-2006.

Kliknite ovde de preuzmete ceo izveštaj i saznate više.

 

Pitanja, komentari i prilozi

Molimo Vas da pišete na:

ebulletin@centaronline.org

 

Dragi prijatelji i saradnici,

 

Sa velikim zadovoljstvom preuzimam ulogu direktora programa u Centru za demokratiju. Kao jedan od osnivača i dugogodišnji član Upravnog odbora, mogla sam da pratim izuzetan razvoj ove organizacije – od grupe posvećenih pojedinaca zainteresovanih za širenje demokratskih vrednosti, do izuzetno profesionalne organizacije koja je proširila svoje aktivnosti u oblasti ekonomskih i socijalnih prava. Ova prava su od izuzetne važnosti za proces reformi u našoj zemlji i evropske integracije, ključna za pozitivne promene u životima svih građana Srbije.

U okviru jednog od postojećih projekata koji podržava Evropska unija – Vlada i biznis u primeni ekonomskih i socijalnih prava, povezujemo sva tri sektora u društvu: privatni, javni i sektor nevladinih organizacija, kao i opštu javnost. Proteklih godina, međunarodna biznis zajednica i mnoge vlade su došli do zaključka da je promocija ljudskih prava neophodan i neizbežan deo odgovornog poslovanja. Organizacije kao što su International Business Leaders Forum i UN Global Comptact su bile predvodnice koncepta društveno-odgovornog poslovanja, a mi u Centru za demokratiju se radujemo da to činimo i u Srbiji. Vlada i biznis u primeni ekonomskih i socijalnih prava će trajati 18 meseci u 10 gradova širom Srbije.

 

Ksenija Petovar
Direktor programa

Vlada i biznis u primeni ekonomskih,
socijalnih i kulturnih prava u Srbiji

 

Prezentacija projekta i koktel

U ponedeljak 14. maja Centar za demokratiju je, u okviru projekta „Vlada i biznis u primeni ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava u Srbiji“, organizovao stručnu raspravu nakon koje je priređen koktel kojim je obeležen početak realizacije ovog projekta. 

Stručna rasprava bila je fokusirana na istraživanje koje je sprovedeno kao pripremna aktivnost pred početak kampanje čiji je cilj promocija i podizanje svesti o važnosti poštovanja i zaštite ekonomskih i socijalnih prava, kao i njihovom značaju za demokratski društveni razvoj. 

Projekat su predstavile:
Jasmina Murić, menadžer projekta i prof. dr Ksenija Petovar, direktor programa iz Centra za demokratiju.

Analizu pravnog okvira u oblasti socijalno-ekonomskih prava predstavio je:
Vidan Hadži Vidanović iz Beogradskog centra za ljudska prava

Analizu stanja i prakse kršenja prava u oblasti rada predstavili su:
prof.dr Zoran Stojiljković sa Fakulteta političkih nauka, mr Nada Novaković iz Instituta društvenih nauka i Leposava Živanović iz Sekcije žena, UGS „Nezavisnost“. 

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici sva tri sektora. U veoma živoj diskusiji, kao glavni problemi u domenu ekonomskih i socijalnih prava su istaknuti sledeći problemi:neispunjenje preporuka Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava od strane države, nepoštovanje postojećih zakona od strane poslodavaca i slaba zaštita zaposlenih koji rade „na crno“, odnosno, problem sive ekonomije. Svi učesnici su se složili da je ova tema izuzetno važna, a li i da je za bilo kakav napredak u ovoj oblasti neophodna saradanja sva tri sektora.

Projekat finansira Evropska unija

 

 

Demokratski politički forum

 

Centar za demokratiju započinje seriju debata u okviru projekta Demokratski politički forum (DPF) u ponedeljak 28. maja.

Diskusijom na temu „Odgovori Srbije na izazove vremena“ želimo da, zajedno sa Vama, tražimo odgovore na neka od pitanja koja se u poslednjih nekoliko nedelja i meseci često postavljaju: Postoje li dve političke strategije? Srbija sa Evropom ili bez nje odnosno u Evropi ili pored nje? Srbija i njeno okruženje; Glavni problemi srpskog društva i strateški pristup njihovom rešavanju; Srbija i globalizacija.

Uvodne reči u debati imaće Živorad Kovačević (Evropski pokret u Srbiji), Tanja Miščević (Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji) prof. dr Milan Podunavac (Fakultet političkih nauka), Dušan Proroković (Demokratska stranka Srbije) i Dragoljub Mićunović. Debatu će voditi Zoran Lutovac (Fridrih Ebert Fondacija).

Molimo Vas posetite naš vebsajt za informacije o predstojećim debatama u okviru Demokratskog političkog foruma.

Projekat su podržali Međunarodni centar Olof Palme, Fridrih Ebert Fondacija i drugi donatori.
Komuniciranje društvene odgovornosti
preduzeća kroz izveštavanje

Centar za demokratiju je 16. aprila 2007. učestvovao na okruglom stolu „Komuniciranje društvene odgovornosti preduzeća kroz izveštavanje“ koji je organizovao SMart Kolektiv zajedno sa kompanijom Holcim (Srbija) a.d., Privrednom komorom Srbije – Odbor za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Savetom stranih investitora. Okrugli sto je ima za cilj predstavljanje i promociju koncepta društveno odgovornog poslovanja.

U ime Centra Nataša Vučković je govorila o važnosti koju izveštavanje korporativnog sektora ima za civilni sektor, a predstavila je nove aktivnosti Centra koje uključuju saradanju profitnog sektora i civilnog društva. Posebno je govorila o potrebi promocije i zaštite ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji koja se često krše različitim oblicima diskriminacije, a diskriminacija se neosnovano pravda otvorenim tržištem i tranzicijom.

Kliknite ovde za više informacija o projektu.

 

Donacija Ambasade Republike Koreje

 

Želimo da se zahvalimo Njenoj ekselenciji dr Young-Hee Kim, ambasadorki Republike Koreje, za velikodušnu donaciju dva Hyundai kompjutera Centru za demokratiju. Imajući u vidu da moderna tehnologija omogućava FCD timu da kontinuirano unapređuje svoje projekte i aktivnosti, ovaj doprinos Republike Koreje će koristiti kako našim korisnicima, tako i svim akterima koji učestvuju u ključnim reformama i kreiranju budućnosti našeg društva.

 

 

 

Fond Centar za demokratiju
Terazije 3/II
11000 Beograd, Srbija
Tel:

Faks:
Email:
Web:

011 3229985    /   011 3229925

011 3223321
info@centaronline.org

www.centaronline.org