• 15. septembar 2017.
  • |  Beograd

Međunarodni dan demokratije

Fondacija Centar za demokratiju čestita Međunarodni dan demokratije

O DEMOKRATIJI

Danas sve zemlje sveta proslavljaju demokratiju na svečan način. Ovaj događaj nam svedoči da je demokratija postala planetarna vrednost, da je ona politički oblik vladavine koji je standard i mera za sva uređena slobodna društva. 

Najveći deo ljudi u svetu danas demokratiju vidi kao političku slobodu da govori, kritikuje i da se udružuje, kao političku jednakost, slobodan izbor svojih predstavnika, jednake šanse, participaciju i proširenje slobode na sve marginalne ili manjinske grupe. 

Srbija je pre dva veka svojom demokratskom, narodnom revolucijom zbacila tuđinsku i feudalnu vlast i pristala uz demokratiju. Na tom dugom putu demokratija je morala da savlada mnoge neprijatelje, domaće i strane, koji su je gušili, često u krvi, koji su je potirali ili izigravali, a ona se uvek ponovo javljala i kao ideja i kao pokret, podsećajući da je naša sudbina, kao i sudbina sveta. 

Demokratija nije dogmatizovani, završeni oblik političkog života, ona je stalni živi proces u kome učestvuju živi i uvek novi ljudi tragajući za boljim i dostojnijim životom. Svedoci smo širenja slobode na sve do sada marginalizovane grupe, na uvažavanje posebnih potreba i različitosti. Visoka tolerancija i sve razvijenija multikulturalnost daju snagu demokratiji. 

Na kraju ne smemo da zaboravimo da demokratija ima i protivnike, da je često poništavana. Iz istorije znamo da su se demokratski procesi kvarili i pretvarali u svoju suprotnost. Najčešće pominjane opasnosti po demokratiju su populizam, demagogija, to opasno zavođenje masa i kvarenje vlasti porastom korupcije. Lako je izaći na kraj sa marginalnim, destruktivnim antidemokratskim grupicama, mada se i to mora činiti. Ali, gubljenje poverenja u demokratski poredak, u vladavinu prava i smisao pravde, što proizvodi korupcija, jeste mnogo opasniji protivnik demokratije. 

Demokratija mora da ima i svoje velike nesebične prijatelje, koji će je ne samo slaviti već i hrabro braniti kad bilo kakva korozija izbije na njenoj građevini. Ideja demokratije kod nas je mlada i krhka i mora sticati što više prijatelja i branilaca. Nedostaju joj demokratske institucije. 

Nijedna demokratska vlast ne sme da zaboravi da su građani nosioci suvereniteta, dakle najviša vlast. I još jedno istorijsko iskustvo i pouka koju su nam ostavili stari mislioci: Nema dobre države bez dobrih građana, a dobre građane može da stvori samo dobra država. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA

IZDVAJAMO

10. decembar 2018. | Beograd

U Srbiji 50.000 zaposlenih ne prima zaradu

7. decembar 2018. | Beograd

PLATFORMA PROTIV JEFTINOG RADA