• 5. novembar 2021.

Govor Nataše Vučković na Devetoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU (VIDEO)

Govor izvršne direktorke Fondacije Centar za demokratiju Nataše Vučković, koordinatorke Radne grupe NKEU za poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje), na Devetoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, održanoj 5. novembra 2021. godine u Domu Narodne skupštine Srbije. 

Video

Nataša Vučković - govor na Devetoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU

NAJAVA DOGAĐAJA