Mario Reljanović - Radna prava su NAŠA PRAVA

Mario Reljanović, saradnik na Institutu za uporedno pravo

NAJAVA DOGAĐAJA

IZDVAJAMO

10. decembar 2018. | Beograd

U Srbiji 50.000 zaposlenih ne prima zaradu

7. decembar 2018. | Beograd

PLATFORMA PROTIV JEFTINOG RADA