• 15. decembar 2014.
  • |  Beograd

Prezentacija projekta "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde"

Fondacija Centar za demokratiju organizuje prezentaciju projekta i rezultata analize dosadašnjih istraživanja na ovu temu

Fondacija Centar za demokratiju organizuje prezentaciju projekta "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde" i rezultata analize dosadašnjih istraživanja na ovu temu u svetu i Srbiji, sprovedene od strane Viktimološkog društva Srbije

Prezentacija će biti održana u ponedeljak, 15. decembra 2014. u maloj sali Medija centra (Terazije 3, Beograd), sa početkom u 11 časova

Na predstavljanju projekta i prezentaciji rezultata istraživanja govoriće: 

  • Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju 
  • prof. dr Vesna Nikolić Ristanović, Viktimološko društvo Srbije 
  • Dušanka Garić, načelnica Odeljenja za tretman i alternativne sankcije u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija 

Prezentacija se održava u okviru projekta "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde" koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju u partnerstvu sa Viktimološkim društvom Srbije. Projekat je podržala Evropska unija kroz program "Evropski instrumenti za ljudska prava i demokratiju". 

Zašto ovaj projekat: 

  • Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde Osuđeni na kaznu zatvora je trajno obeležen kao kriminalac; odvojen od porodice, prekida školovanje, gubi radno mesto i teško pronalazi novo zaposlenje, može pasti pod veoma loš uticaj problematičnih zatvorenika, a sve navedeno povećava šanse da ponovo učini krivično delo. 
  • Za period 2013-2020. je usvojena Strategija razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u RS, a 2014. godine je stupio na snagu Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, čija se dosledna primena mora osigurati u praksi. 
  • Na ime troškova smeštaja, hrane, obezbeđenja zatvorenika iz budžeta RS se izdvoji oko 15 miliona dinara, a primenom alternativnih sankcija dnevno se po osuđeniku može uštedeti između 1.000 i 1.500 dinara. 
  • Zatvori su stari i preko 70 godina, smeštajni kapaciteti zatvora su ograničeni i trenutno je u njima 1.000 zatvorenika preko smeštajnih kapaciteta. 
  • Primenom alternativnih sankcija:

- rasterećuju se zatvorski kapaciteti; 
- štede se budžetska sredstva; 
- resocijalizuju se osuđena lica; 
- pomaže se osuđeniku da se što pre uključi u društvo, a društvenoj zajednici da nad njegovim ponašanjem vrši nadzor; 
- dobrovoljnim radom i odnosom prema posledicama učinjenog dela razvija se svest kod osuđenika o štetnosti određenog ponašanja. 

Osoba za kontakt: Nataša Nikolić, koordinatorka projekta, 
Tel: +381 11 3627 780; e-mail: nikolicn@centaronline.org  

Fondacija Centar za demokratiju 

NAJAVA DOGAĐAJA