Platforma Ciljevi održivog razvoja za sve

FCD DOPRINOS AGENDI 2030 / CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

Fondacija Centar za demokratiju jedan je od partnera na projektu Platforma Ciljevi održivog razvoja za sve u okviru kojeg zajedno sa Fondacijom Ana i Vlade Divac radi na širenju znanja, uključivanju svih ključnih aktera, predlaganju prioriteta i politika za nekoliko važnih ciljeva održivog razvoja: Cilj 1 – Svet bez siromaštva, 2 – Svet bez gladi, 3 – Dobro zdravlje, 4 – Kvalitetno obrazovanje, 5 – Rodna ravnopravnost.

Projekat Platforma Ciljevi održivog razvoja za sve pokrenut je početkom marta i zvaničnom prezentacijom na kojoj su predstavljeni ciljevi trogodišnjeg projekta i aktivnosti koje će se realizovati u okviru tri stuba – socijalni, ekonomski i zaštita životne sredine. Prvi, socijalni stub koordinira Fondacija Ana i Vlade Divac sa Fondacijom Centar za demokratiju, drugi stub pokriva CEVES, a treći stub koordinira Beogradska otvorena škola sa Beogradskom fondacijom za političku izuzetnost.

Ciljevi održivog razvoja koje pokrivamo kroz tri različita stuba međusobno su zavisni i naša saradnja i zajednički angažman na animiranju svih ključnih aktera biće ključna i doprineće da u našem društvu napravimo važnu promenu – da učinimo da primena ciljeva održivog razvoja bude vidljiva i da se oseti u svakodnevnom životu naših građana, a pre svega onih najugroženijih. Da bismo to postigli, obratićemo se velikom broju kompanija, malih i srednjih preduzeća, lokalnoj samoupravi, udruženjima građana, donosiocima odluka i naravno pre svega građanima. Jer, Platforma ima za cilj uključivanje svih i kreiranje predloga na osnovu stvarnih potreba građana kroz dijalog, gradeći na postojećim iskustvima, šireći dobru praksu koja je do sad ustanovljena.

Projekat podržavaju GiZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) i Švajcarska agencija za međunarodni razvoj (SDC). 

Fondacija Centar za demokratiju

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Javna debata „Dečije siromaštvo i Agenda 2030“


Analiza: Dečije siromaštvo i Agenda 2030


Javna debata „Koliko ušteda energije doprinosi Ciljevima održivog razvoja“


Analiza: Energetsko siromaštvo


Javna debata „Doprinos Programa ekonomskih reformi u ostvarivanju Cilja održivog razvoja 5 - rodna ravnopravnost“


Analiza: Rodna perspektiva u Programu ekonomskih reformi za period od 2022. do 2024. godine


Webinar „Diskriminacija starijih i Agenda 2030“


Javna debata „Ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i Agenda 2030“


Analiza: Ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i Agenda 2030


Osnovana Tematska grupa „Iskorenjivanje siromaštva“


Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama


Javna debata: „Agenda 2030 i Zakon o rodnoj ravnopravnosti – kako do uspešne primene“


NAJAVA DOGAĐAJA