Platforma Ciljevi održivog razvoja za sve

FCD DOPRINOS AGENDI 2030 / CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

Fondacija Centar za demokratiju jedan je od partnera na projektu Platforma Ciljevi održivog razvoja za sve u okviru kojeg zajedno sa Fondacijom Ana i Vlade Divac radi na širenju znanja, uključivanju svih ključnih aktera, predlaganju prioriteta i politika za nekoliko važnih ciljeva održivog razvoja: Cilj 1 – Svet bez siromaštva, 2 – Svet bez gladi, 3 – Dobro zdravlje, 4 – Kvalitetno obrazovanje, 5 – Rodna ravnopravnost.

Projekat Platforma Ciljevi održivog razvoja za sve pokrenut je početkom marta i zvaničnom prezentacijom na kojoj su predstavljeni ciljevi trogodišnjeg projekta i aktivnosti koje će se realizovati u okviru tri stuba – socijalni, ekonomski i zaštita životne sredine. Prvi, socijalni stub koordinira Fondacija Ana i Vlade Divac sa Fondacijom Centar za demokratiju, drugi stub pokriva CEVES, a treći stub koordinira Beogradska otvorena škola sa Beogradskom fondacijom za političku izuzetnost.

Ciljevi održivog razvoja koje pokrivamo kroz tri različita stuba međusobno su zavisni i naša saradnja i zajednički angažman na animiranju svih ključnih aktera biće ključna i doprineće da u našem društvu napravimo važnu promenu – da učinimo da primena ciljeva održivog razvoja bude vidljiva i da se oseti u svakodnevnom životu naših građana, a pre svega onih najugroženijih. Da bismo to postigli, obratićemo se velikom broju kompanija, malih i srednjih preduzeća, lokalnoj samoupravi, udruženjima građana, donosiocima odluka i naravno pre svega građanima. Jer, Platforma ima za cilj uključivanje svih i kreiranje predloga na osnovu stvarnih potreba građana kroz dijalog, gradeći na postojećim iskustvima, šireći dobru praksu koja je do sad ustanovljena.

Projekat podržavaju GiZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) i Švajcarska agencija za međunarodni razvoj (SDC). 

Fondacija Centar za demokratiju

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Publikacija „Urodnjavanje politika lokalnog održivog razvoja u Užicu“


NAJAVA DOGAĐAJA