• 14. april 2022.

Javna debata „Koliko ušteda energije doprinosi Ciljevima održivog razvoja“ (ANALIZA, FOTO, VIDEO)

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 14. aprila 2022. godine, u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, javnu debatu „Koliko ušteda energije doprinosi Ciljevima održivog razvoja“.

Na debati je predstavljena analiza „Energetsko siromaštvo“ autorke prof. dr Ksenije Petovar

U diskusiji su učestvovali: Siniša Trkulja (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Sektor za prostorno planiranje i urbanizam), Lidija Radulović (programska koordinatorka, Fondacija BFPE za odgovorno društvo), Aleksandar Macura (RES fondacija), Bojan Ivković (menadžer za energetiku grada Pirota), Aleksandar Kovačević (ekspert za energetiku), prof. dr Ksenija Petovar (Fondacija Centar za demokratiju), Ivona Gvozdenović (Fondacija Ana i Vlade Divac), Nataša Vučković (Fondacija Centar za demokratiju), Maja Petković (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture), Nada Lazić (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog) i drugi.

Debata je inicirana sa namerom da se pitanje energetskog siromaštva u Srbiji približi javnosti kroz konstruktivan dijalog o energetskoj efikasnosti i borbi protiv energetskog siromaštva. U razgovoru je istaknuto da je štednja energije javni interes i da direktno doprinosi ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja.

Predloženo je usmeravanje težišta aktivnosti na sinhronizovanje mera (kako za smanjenje energetskog siromaštva tako i za štednju energije) sa ciljevima održivog razvoja, naročito sa ciljevima smanjenja siromaštva, unapređenja zdravlja građana, kvalitetnog obrazovanja, rodne ravnopravnosti, dostupnosti energije, smanjenja nejednakosti, održivih gradova i zajednica, odgovorne proizvodnje i potrošnje, kao i snažnih institucija. 

U diskusiji je zaključeno da ove teme zahtevaju multidisciplinaran pristup i da je neophodno inkorporisati politiku energetske efikasnosti u sve druge javne politike. Predstavljena analiza sadrži preporuke koje ćemo zastupati u kontaktima sa donosiocima odluka, čime će biti pružen važan doprinos unapređenju javnih politika u Srbiji.

Javna debata organizovana je kao aktivnost savetodavne Tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“ u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), Timočkim omladinskim centrom (TOC), Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom. 

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030.

Fondacija Centar za demokratiju 

Video

Javna debata „Koliko ušteda energije doprinosi Ciljevima održivog razvoja“ (14.4.2022)

NAJAVA DOGAĐAJA