• autor/i: Prof. dr Ksenija Petovar

Energetsko siromaštvo

Platforma „Održivi razvoj za sve“

April 2022. 

Analiza „Energetsko siromaštvo“ autorke prof. dr Ksenije Petovar pripremljena je u okviru rada savetodavne Tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“ u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. 

Predmet ove analize su obim i posledice energetskog siromaštva domaćinstava u Srbiji. U analizi je načinjen osvrt na relevantne dokumente Evropske unije, kao i zakone i druge propise u Republici Srbiji koji se tiču ove teme. Osvetljeno je pitanje definicije energetskog siromaštva i njegovih dimenzija, uzroka, načina ispoljavanja i posledica, kao i primeri dobre prakse u Srbiji.

U analizi su izlistane preporuke za buduće delovanje kojima se, pored postojećih mera podrške ranjivim i siromašnim domaćinstvima koja su u riziku od energetskog siromaštva ili su suočena s ovim problemom, predlaže usmeravanje težišta aktivnosti na sinhronizovanje mera (kako za smanjenje energetskog siromaštva tako i za štednju energije) sa ciljevima održivog razvoja, naročito sa ciljevima smanjenja siromaštva (i), unapređenja zdravlja građana (iii), kvalitetnog obrazovanja (iv), rodne ravnopravnosti (v), dostupnosti energije (vii), smanjenja nejednakosti (x), održivih gradova i zajednica (xi), odgovorne proizvodnje i potrošnje (xii), kao i snažnih institucija (xvi).

Usklađivanje politika u različitim sektorima ima zajednički cilj: (a) da se podstiče štednja energije kao javni interes, i (2) da se korišćenjem raspoloživih sredstava ostvare što bolji efekti kako u pogledu smanjenja energetskog siromaštva, tako i u pogledu poboljšanja ekonomske i socijalne situacije građana, a naročito siromašnih, deprivilegovanih i marginalizovanih društvenih grupa.

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030. 

Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), Timočkim omladinskim centrom (TOC), Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom.

NAJAVA DOGAĐAJA