• autor/i: SDGs4All, FCD, CEVES, BOŠ

Srbija 2030 - Malo vremena, dosta izazova: Da li je Srbija odredila svoj razvojni put?

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Novembar 2023

Organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme „Održivi razvoj za sve“ pripremile su treći po redu Monitoring izveštaj „Srbija 2030 - Malo vremena, dosta izazova: Da li je Srbija odredila svoj razvojni put?“.

Izveštaj predstavlja opsežnu analizu pripremljenosti Srbije za sprovođenje Agende 2030 i namenjen je državnim institucijama i stručnoj javnosti, kao vid pomoći u radu na ovom međunarodnom dogovoru od izuzetne važnosti.

Prema međunarodnim izveštajima, Republika Srbija je pokazala blagi napredak ka ispunjenju 6 ciljeva održivog razvoja, a na putu je ka ostvarenju za četiri. Najproblematičnije stanje ocenjeno je za cilj 13 - Akcija za klimu, u čijem ostvarenju Srbija nazaduje. Ovo ukazuje da je neophodno uložiti dodatne napore za sprovođenje Agende 2030, što pre svega podrazumeva postavljanje ciljeva održivog razvoja u nacionalni kontekst, donošenjem Plana razvoja Republike Srbije.

Izvor: www.sdgs4all.rs

NAJAVA DOGAĐAJA