• autor/i: SDGs4All

Bilten Platforme „Održivi razvoj za sve“ (Jun 2023)

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Jun 2023.

Dragi čitaoci,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vam predstavimo novo izdanje biltena Platforme za opštedruštveni dijalog „Održivi razvoj za sve“.

Zahvaljujući podršci vlada Švajcarske i Nemačke, kao i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, sedam domaćih organizacija civilnog društva okupljenih u okviru Platforme već tri godine aktivno učestvuje u širokom društvenom dijalogu o Agendi 2030.

U prethodnom periodu Platforma je uradila dosta kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, ali pred svima nama je još mnogo posla na putu ka daljem približavanju ciljevima održivog razvoja u Srbiji.

Više informacija: www.sdgs4all.rs

NAJAVA DOGAĐAJA