Dijalog u Centru

Dijalog u Centru je PLATFORMA za javni dijalog otvorena za stručnjake, civilno društvo, političare i medije. Otvaramo diskusije o aktuelnim pitanjima društvenog razvoja, tražimo rešenja, predlažemo promene. Kroz društvene mreže građani prate i uključuju se u debate. 

Twitter: Dijalog u centru Dijalog u centru (@politickiforum)
www.centaronline.org/sr/dijalog-u-centru

Fondacija Centar za demokratiju je od svog osnivanja postavila DIJALOG u CENTAR svog delovanja. Posvećeni ideji da se putem širokih otvorenih debata govori o gorućim društvenim pitanjima, Centar za demokratiju više od 20 godina uspešno okuplja najistaknutije intelektualce, aktiviste civilnog društva, političke stranke, nosioce javnih funkcija, radnike, novinare, studente i najširu javnost nudeći forum za razmenu argumenata i pronalaženje odgovornih političkih rešenja. Pluralistička, otvorena, demokratska društva u kojima su pojedinci i grupe izloženi javnom nadmetanju, neguju dijalog. Dijalog ima svoju svrhu i trajanje u procesu stvarajući tako novi kulturni obrazac. Kroz dijalog ljudi upoznaju jedni druge, razumeju probleme jednih i drugih, otklanjaju predrasude koje su često uzrok mržnje i sukoba, otvarajući tako vrata stabilnom, tolerantnom i razvijenom društvu. 


Šta smo postigli?

  • Održano je preko 100 debata, sa preko 2.400 učesnika 
  • Obezbedili smo stalnu PLATFORMU za široki društveni dijalog 
  • Tokom protekle decenije, pokrenuli smo seriju razgovora o strateškim pitanjima razvoja Srbije i srpskog društva i učinili ih dostupnim najširoj javnosti 
  • Aktuelan izbor tema koje predstavljaju realan uvid u našu stvarnost 
  • Umrežavanje javnog, privatnog i civilnog sektora 
  • Komunikaciju sa najširim krugom građana putem elektronskih, štampanih i online medija 

Detaljnije o samom projektu možete pročitati u našoj rubrici Aktuelni projekti: Dijalog u Centru

U 2020. godini održali smo debate na sledeće teme: 

  • Politički pluralizam u gradovima i opštinama posle izbora, 22. septembra 2020. (Izveštaj, Video)
  • Kultura pod pritiskom - Položaj umetnika i kulture u gradovima i opštinama, 6. oktobra 2020. (Izveštaj, Video)
  • Upravljamo li klimatskim promenama?, 18. novembra 2020. (Izveštaj, Video)

U 2017-2018-2019. održali smo debate na sledeće teme (video): 

Spisak svih održanih debata možete pogledati OVDE

Galerija fotografija: Dijalog u Centru

NAJAVA DOGAĐAJA