Dijalog u Centru

Dijalog u Centru je PLATFORMA za javni dijalog otvorena za stručnjake, civilno društvo, političare i medije. Otvaramo diskusije o aktuelnim pitanjima društvenog razvoja, tražimo rešenja, predlažemo promene. Kroz društvene mreže građani prate i uključuju se u debate. 

Twitter: Dijalog u centru Dijalog u centru (@politickiforum)
www.centaronline.org/sr/dijalog-u-centru

Fondacija Centar za demokratiju je od svog osnivanja postavila DIJALOG u CENTAR svog delovanja. Posvećeni ideji da se putem širokih otvorenih debata govori o gorućim društvenim pitanjima, Centar za demokratiju više od 20 godina uspešno okuplja najistaknutije intelektualce, aktiviste civilnog društva, političke stranke, nosioce javnih funkcija, radnike, novinare, studente i najširu javnost nudeći forum za razmenu argumenata i pronalaženje odgovornih političkih rešenja. Pluralistička, otvorena, demokratska društva u kojima su pojedinci i grupe izloženi javnom nadmetanju, neguju dijalog. Dijalog ima svoju svrhu i trajanje u procesu stvarajući tako novi kulturni obrazac. Kroz dijalog ljudi upoznaju jedni druge, razumeju probleme jednih i drugih, otklanjaju predrasude koje su često uzrok mržnje i sukoba, otvarajući tako vrata stabilnom, tolerantnom i razvijenom društvu. 


Šta smo postigli?

 • Održano je preko 100 debata, sa više od 3.000 učesnika 
 • Obezbedili smo stalnu PLATFORMU za široki društveni dijalog 
 • Tokom protekle decenije, pokrenuli smo seriju razgovora o strateškim pitanjima razvoja Srbije i srpskog društva i učinili ih dostupnim najširoj javnosti 
 • Aktuelan izbor tema koje predstavljaju realan uvid u našu stvarnost 
 • Umrežavanje javnog, privatnog i civilnog sektora 
 • Komunikaciju sa najširim krugom građana putem elektronskih, štampanih i online medija 

Detaljnije o samom projektu možete pročitati u našoj rubrici Aktuelni projekti: Dijalog u Centru
 


2023-2024: DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM​ 

 


2022: DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM​ 

 • Debata „Zeleni poslovi u Srbiji“, 20. aprila 2022. (IzveštajVideo)
 • Debata „Veštačka inteligencija i svet rada u Srbiji“, 23. juna 2022. (Izveštaj, Video)
 • Debata „Energetska kriza i položaj siromašnih u Srbiji“, 21. septembra 2022. (Izveštaj, Video)
 • Debata „Građanski aktivizam kao poslednja linija odbrane demokratije“, 8. novembra 2022. (Izveštaj, Video)

 


 


2021: DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI DIJALOG 

 • „Dve decenije socijalnog dijaloga u Srbiji“, 29. aprila 2021. (Izveštaj, Video)
 • „Partijsko zapošljavanje i diskriminacija“, 8. juna 2021. (Izveštaj, Video)
 • „Pravedna energetska tranzicija u Srbiji i potencijalne socio-ekonomske posledice“, 29. juna 2021. (Izveštaj, Video)
 • „(Ne)Dostojanstveno starenje i starost“, 14 jula 2021. (Izveštaj, Video)
 • „Socijalna prava i mediji“, 25. oktobra 2021. (Izveštaj, Video)U 2020. godini održali smo debate na sledeće teme: 

 • Politički pluralizam u gradovima i opštinama posle izbora, 22. septembra 2020. (Izveštaj, Video)
 • Kultura pod pritiskom - Položaj umetnika i kulture u gradovima i opštinama, 6. oktobra 2020. (Izveštaj, Video)
 • Upravljamo li klimatskim promenama?, 18. novembra 2020. (Izveštaj, Video)

U 2017-2018-2019. održali smo debate na sledeće teme (video): 

Spisak svih održanih debata možete pogledati OVDE

Galerija fotografija: Dijalog u Centru

NAJAVA DOGAĐAJA