• 12. maj 2023.

„Dostupnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici“

DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 12. maja 2023. godine, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, debatu na temu „Dostupnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici“ .

U diskusiji su učestvovali/e: Marija Radovanović, Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji, GIZ; Maja Knežević, šefica odeljenja za kulturu, sport i mlade SKGO; Ksenija Petovar, Fondacija Centar za demokratiju; Danijel Dašić, stručnjak za pitanja decentralizacije, nezavisan ekspert; Miroslav Tamburić, udruženje FORCA Požega; Branislav Todorović, udruženje ProTok21 Smederevo; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju. Razgovor je moderirala Petrica Đaković, novinarka.

Gotovo sedam procenata dece stasale za osnovnu školu ostaje izvan obrazovnog sistema, a mnoga deca koja završe malu maturu ne mogu da idu u srednju školu zbog teške socio-ekonomske situacije svojih porodica. Čak 40% opština i gradova u Srbiji sa oko 1.000.000 stanovnika nema javni prevoz na svojoj teritoriji, čime su građani/ke uskraćeni za neka od osnovnih socijalnih prava. Veliki broj ljudi nije u mogućnosti da zadovolji svoje potrebe za zdravstvenom zaštitom. Mnogi pripadnici/e osetljivih grupa se nalaze u začaranom krugu siromaštva i društvene isključenosti. U posebno teškom položaju su, između ostalih, stariji, kao i mladi, kojima nedostaje kvalitetna podrška društva. 

Na ovoj debati želeli smo da razmotrimo kako poboljšati usluge od javnog interesa u lokalnoj zajednici da bi se život ljudi popravio. Da li se od države mogu očekivati sistemska rešenja za ove probleme? Kakve su zakonske obaveze jedinica lokalne samouprave u pogledu organizovanja komunalnih delatnosti od značaja za stanovništvo? Možemo li mladima obezbediti veću dostupnost obrazovanja u lokalnim zajednicama? Kako unaprediti sistem zdravstvene zaštite da bi se povećali dostupnost i kvalitet usluga? Šta se može učiniti u cilju osnaživanja međugeneracijskog poverenja i solidarnosti? Na koji način se može doprineti razvijanju usluga u zajednici u skladu sa potrebama građana/ki? Kakva je u tome uloga civilnog društva?

Debata je organizovana u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert u okviru projekta DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM. 

 

IZ MEDIJA: 

 

N1 / Novinska agencija Beta
Porastao procenat dece u Srbiji koja se ne upisuju u osnovne škole

Danas / Novinska agencija FoNet

Centar za demokratiju: Povećan broj dece neupisane u osnovnu školu

Radio 021

Raste broj dece u Srbiji koja se ne upisuju u osnovne škole

BizLife

Sve veći broj dece se ne upisuje u osnovne škole

Danas
U Srbiji porastao procenat dece koja se ne upisuju u osnovne škole

 

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Debata „Dostupnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici“

NAJAVA DOGAĐAJA