POLITEIA regionalna škola za participaciju mladih 2023 (liflet)

Projekat „Regionalni dijalog mladih za Evropu“

Za mlade koji hoće da budu akteri promena!

„POLITEIA regionalna škola za participaciju mladih 2023“

> Upoznavanje i povezivanje mladih

> Učenje kroz interaktivne radionice

> Razgovori o položaju mladih i drugim ključnim temama sa političarima, aktivistima, novinarima...

> Kreiranje malih projekata za finansiranje

> Uključivanje u druge aktivnosti RYDE projekta

NAJAVA DOGAĐAJA