​Bilten Fondacije Centar za demokratiju

 

 

ARHIVA BILTENA FCD

 

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2024/03

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2024/01-02

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2023/12

Center for Democracy Foundation Bulletin No. 2023-III (September - December)

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2023/10-11

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2023/8-9

Center for Democracy Foundation Bulletin No. 2023-II (May - September 2023)

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2023/6-7

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2023/4-5

Center for Democracy Foundation Bulletin No. 2023-I (January - May 2023)

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2023/3

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2023/1-2

Center for Democracy Foundation Bulletin No. 3 (September - December 2022)

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2022/11-12

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2022/9-10

Center for Democracy Foundation Bulletin No. 2 (May - September 2022)

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2022/7-8

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2022/6

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2022/4-5

Center for Democracy Foundation Bulletin No. 1 (January - May 2022)

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2022/3

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2022/1-2

Center for Democracy Foundation Bulletin No. 3 (September - December 2021)

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2021/11-12

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2021/9-10

Center for Democracy Foundation Bulletin No. 2021-2 (May - September 2021)  

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2021/6-7

Center for Democracy Foundation Bulletin No. 2021-1 (January - May 2021)

​Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2021/4-5​

​Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2021/3

​Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2021/2

​Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2021/1

Center for Democracy Foundation Bulletin No. 3 (September - December 2020)

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2020/12

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2020/11

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2020/10

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2020/9

Center for Democracy Foundation Bulletin No. 2 (April - August 2020)

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2020/6

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2020/4-5

Center for Democracy Foundation Bulletin No. 1 (January - March 2020)

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2020/3

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2020/2

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2019/12-2020/1

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2019/11

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2019/10

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2019/9

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2019/8

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2019/7

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2019/6

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2019/5

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2019/4

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2019/3

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2019/1-2

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2018/12

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2018/11

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2018/10

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2018/9

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2018/7-8

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2018/6

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2018/5

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2018/4

Bilten Fondacije Centar za demokratiju br. 2018/1-3

 

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

 

Fondacija Centar za demokratiju redovno objavljuje bilten putem kojeg sa svojim saradnicima i prijateljima deli aktuelne informacije i vesti o svom radu i aktivnostima.

Prijavljivanje na mailing listu za bilten FCD je besplatno i tom prilikom je potrebno da nam prosledite svoju e-mail adresu. Vaši podaci o ličnosti (u ovom slučaju e-mail adresa) se čuvaju, obrađuju i koriste isključivo u svrhu pripreme i slanja biltena Fondacije.

Pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja newslettera/biltena je Vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Svoju saglasnost za prijem biltena možete da opozovete u svakom trenutku putem opcije koja se nalazi na kraju svakog biltena ili dopisom na e-mail info@centaronline.org, nakon čega će Vaša e-mail adresa biti izbrisana sa mailing liste biltena FCD.

Fondacija Centar za demokratiju

 

NAJAVA DOGAĐAJA