• 4. juli 2024.

Obezbediti da sve zaposlene žene, bez obzira na osnov rada, mogu da koriste porodiljsko odsustvo i druga radna prava

Otvoreni dijalog o položaju trudnica i majki na tržištu rada

Izuzetno je važno da se u oblasti rodne ravnopravnosti učini korak napred i da se obezbedi da sve žene koje rade, sve zaposlene žene, bez obzira na osnov rada, mogu da koriste porodiljsko odsustvo i druga prava iz oblasti rada, izjavila je generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković na panel diskusiji „Žena, majka - Evropska unija“ u okviru otvorenog dijaloga o položaju trudnica i majki na tržištu rada.

Fondacija Centar za demokratiju se dugi niz godina bavi zaštitom ekonomskih i socijalnih prava, posebno fokusirajući se na svet rada, na prava koja se ostvaruju u domenu rada. Takođe se bavimo promocijom Ciljeva održivog razvoja Agende 2030 UN, koji predstavljaju jedno drugačije gledanje ljudskih prava, dakle pitanje ljudskih prava posmatrano iz perspektive održivog razvoja.

Cilj održivog razvoja broj 5. Rodna ravnopravnost, u potciljevima sadrži mnogo elemenata koje se tiču osnaživanja žena na tržištu rada, ostvarivanja jednakih mogućnosti i prava na ekonomske resurse, prepoznavanje i vrednovanje neplaćenog rada, i dr. 

Rodna ravnopravnost se mora povezati sa drugim ciljevima održivog razvoja, kao što je cilj 8. koji kaže da dostojanstven rad mora da prati ekonomski rast. Standardi dostojanstvenog rada, prema Međunarodnoj organizaciji rada, obuhvataju pravo na zaradu koja omogućava dostojanstven život, pravo na bezbedno i sigurno radno okruženje, na sindikalno udruživanje i socijalni dijalog, zaštitu socijalnih prava, socijalnu sigurnost, itd.

Kada govorimo o propisima koji nam nedostaju, prva stvar je izmena Zakona o radu, to je ključno. Kontinuirani zahtev sindikata i civilnog društva je da se zaustavi fragmentacija radnog zakonodavstva kako bi se problemi u oblasti rada efikasnije rešili. 

Skup je održan 4. jula 2024. godine u okviru projekta „Porodiljsko odsustvo - pravo, a ne privilegija“ koji Udruženje „Mame su zakon“ realizuje uz podršku Trag fondacije, u saradnji sa Centrom za socijalne politike (CSP) i Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE) uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Izvor: Fondacija Centar za demokratiju

Foto: Mame su zakon

NAJAVA DOGAĐAJA