• autor/i: Darija Šajin

Analiza „Smanjenje siromaštva kroz održivu poljoprivredu u Srbiji“

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Decembar 2023.

Analiza „Smanjenje siromaštva kroz održivu poljoprivredu u Srbiji“ autorke Darije Šajin pripremljena je u okviru rada tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“ u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. 

U ovoj analizi posvećena je pažnja, pre svega, razvoju poljoprivrede u ruralnim oblastima koje su godinama bivale zanemarene i nalazile se u senci gradova i urbanizacije, a koje danas sve više dobijaju na značaju u okviru integralnog ruralnog i održivog razvoja.

Sve zemlje u svetu, razvijene i nerazvijene, vode borbu protiv siromaštva u manjoj ili većoj meri. U današnje vreme, siromaštvo se smatra višedimenzionalnom pojavom koja pored nedovoljnih prihoda za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, podrazumeva i nemogućnost zapošljavanja, onemogućen pristup uslugama zdravstva i obrazovanja.

Neminovnost je da se utiče na ravnomerniji regionalni razvoj i ruralni razvoj u Srbiji, a samim tim i na smanjenje siromaštva i nezaposlenosti, što će uticati i na poboljšanje životnog standarda stanovništva, razvoj ruralnih područja, privrede i društva.

Svako ko se bori protiv siromaštva u Srbiji, takođe treba da se bori za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, za proizvodnju zdrave i bezbedne hrane, za očuvanje životne sredine. Poljoprivreda nudi brojne mogućnosti u borbi protiv siromaštva, ali isto tako nudi i izazove sa kojima se treba suočiti. Jedan od izazova za sve nas je ekološki održiva poljoprivreda. 

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030.

Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), Timočkim omladinskim centrom (TOC), Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom.

NAJAVA DOGAĐAJA