• autor/i: Prof. dr Bojan Urdarević, Jovana Misailović

Izveštaj o stanju radnih prava u Republici Srbiji za 2023. godinu

Jun 2024. 

Fondacija Centar za demokratiju, uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, pripremila je godišnji Izveštaj o stanju radnih prava u Republici Srbiji za 2023. godinu.

Centar za demokratiju već šestu godinu zaredom priprema godišnji izveštaj o stanju radnih prava u cilju pružanja doprinosa unapređenju poštovanja radnih prava u Republici Srbiji, u skladu sa međunarodnim standardima.

Autori izveštaja: Prof. dr Bojan Urdarević, Jovana Misailović

NAJAVA DOGAĐAJA