Debate održane u okviru projekta Dijalog u Centru: 

 • Odgovori Srbije na izazove vremena, 28. maja 2007. 
  (Transkript)
 • Da li poznajemo srpsko društvo – život i statistika, 11. juna 2007. 
  (Transkript)
 • Od društva nasilja ka društvu tolerancije, 18. juna 2007. 
  (Transkript)
 • Mediji – Javno mnjenje – Politika, 2. jula 2007. 
  (Transkript)
 • Kultura kao samoodbrana društva i ličnosti, 26. septembra 2007. 
  (Transkript)
 • Ekonomska i socijalna prava u Srbiji, 15. oktobra 2007. 
  (Transkript)
 • Obrazovanje i razvoj, 5. novembra 2007. 
  (Transkript)
 • Zdravlje: lična odgovornost ili odgovornost zajednice, 23. novembra 2007. 
  (Transkript)
 • Evropska unija – izazov i šansa za Srbiju, 21. marta 2008. 
  (Transkript)
 • Zaostalo selo i moderna poljoprivreda, 4. aprila 2008. 
  (Transkript)
 • Visina školarine: Da li je naše visokoškolsko obrazovanje jednako dostupno mladima u Srbiji?, 11. jula 2008. 
  (Transkript)
 • Zaštita potrošača u Srbiji, 6. oktobra 2008. 
  (Transkript)
 • Mediji u Srbiji – više ili manje regulative, 23. oktobra 2008. 
  (Transkript)
 • Život starijih u Srbiji, 17. novembra 2008. 
  (Transkript)
 • Srbija i Hrvatska – mogućnost dobrosusedskih odnosa, 8. decembra 2008. 
  (Transkript)
 • Mogući odgovori na svetsku ekonomsku krizu, 11. februara 2009. 
 • Omladina i nasilje, 27. februara 2009. 
 • Besplatni udžbenici osnovcima – ustavna obaveza države i racionalni interes društva, 13. marta 2009. 
 • Država, društvo i verske zajednice, 30. marta 2009. 
 • Rodna ravnopravnost u Srbiji – šanse i prepreke, 10. aprila 2009. 
 • Sindikati i kriza, 22. aprila 2009. 
 • Srpsko – američki odnosi, 14. maja 2009. 
 • Antifašizam u Srbiji – juče i danas, 27. maja 2009. 
 • Regionalizacija – uslov ravnomernog razvoja, 10. juna 2009.
 • Naši sugrađani – Romi, 30. juna 2009. 
 • Mediji između obaveza i odgovornosti, 17. jula 2009. 
 • Prava zaposlenih – zakonska obaveza ili dobra volja poslodavaca, 16. septembra 2009. 
 • Kako da odrastanje dece u Srbiji učinimo bezbednijim, 20. septembra 2009. 
 • Vrednovanje, finansiranje i razvoj nauke u Srbiji, 15. oktobra 2009. 
 • Koliko smo zaštićeni od zlostavljanja na radnom mestu, 28. oktobra 2009. 
 • Plemenito zaveštanje, 17. novembra 2009. 
 • Uloge i perspektive nevladinih organizacija, 27. novembra 2009. 
 • Nauka u službi čoveka i društva, 19. marta 2010. 
 • Kako do trajnog rešenja problema izbeglica, 9. aprila 2010. 
 • Narodna skupština – tvorac zakona ili politička tribina, 24. maja 2010. 
 • Kako ublažiti ekonomsku krizu, 11. juna 2010. 
 • Dobri susedi – garant stabilnosti regiona, 25. juna 2010. 
 • Monopoli i karteli u privredi Srbije, 21. septembra 2010. 
 • Društvo i država protiv nasilja, 22. oktobra 2010. 
 • Institucije u Srbiji – šta nam valja činiti u 2011?, 16. novembra 2010. 
 • Da li smo bezbedni na radnom mestu, 1. decembra 2010. 
 • Socijalni dijalog u Srbiji, 16. decembra 2010. 
 • Raspodela para kojih nema – između socijalne pravde i ekonomske efikasnosti, 22. februara 2011. 
  (Video: 1. deo, 2. deo, 3. deo, 4. deo, 5. deo
 • Smetaju li nekome besplatni udžbenici, 23. marta 2011. 
  (Video: 1. deo, 2. deo, 3. deo, 4. deo)
 • Ideološki i politički konfilkti (osvrt na kulturu dijaloga), 18. aprila 2011. 
  (Video: 1. deo, 2. deo, 3. deo, 4. deo, 5. deo, 6. deo)
 • Kakvu državnu administraciju imamo, 19. maja 2011. 
  (Video: 1. deo, 2. deo, 3. deo, 4. deo, 5. deo)
 • Kako suzbiti kompanijsku korupciju, 13. juna 2011. 
  (Video: 1. deo, 2. deo, 3. deo, 4. deo)
 • Zašto nas je toliko nezaposlenih?, 19. septembra 2011. 
  (Video: 1. deo, 2. deo, 3. deo, 4. deo, 5. deo)
 • Da li je nebriga za kulturu nekulturna?, 3. novembra 2011. 
  (Video)
 • Srbija i Evropska unija posle 9. decembra, 12. decembra 2011. 
  (Video)
 • Ljudska prava, novo krivično zakonodavstvo i nova kaznena politika, 29. februara 2012. 
  (Video)
 • Ka strategiji obrazovanja, 11. aprila 2012. 
  (Video)
 • Koliko je Srbija posle izbora politički zrelija, 22. maja 2012. 
  (Video)
 • Da li je srpsko zdravstvo najgore u Evropi, 21. juna 2012. 
  (Video)
 • Tolerancija i diskriminacija, 27. septembra 2012. 
  (Video)
 • Dostojanstven rad u Srbiji: standard i praksa, 8. oktobra 2012. 
  (Video)
 • Nikl: ekonomska dobit i ekološki rizik, 8. novembra 2012. 
  (Video)
 • Ljudska prava i službe bezbednosti, 27. novembra 2012. 
  (Video: 1. deo, 2. deo)
 • Kvalitet hrane, zdravlje građana i odgovornost vlasti, 28. marta 2013. 
  (Video)
 • Etika informisanja – mediji između slobode i odgovornosti, 17. aprila 2013. 
  (Video)
 • Socijalna cena restrukturiranja javnih preduzeća, 15. maja 2013. 
  (Video)
 • Razvojni potencijal informacionih tehnologija, 29. maja 2013. 
  (Video)
 • Nasilje i škole, 26. septembra 2013. 
  (Video)
 • Politička i ekonomska zajednica: solidarnost i profit, 16. oktobra 2013. 
  (Video)
 • Omladina suočena s problemima društva, 30. oktobra 2013. 
  (Video)
 • Filantropija i humanitarna aktivnost, 28. novembra 2013. 
  (Video)
 • Srbija nakon izbora, 20. marta 2014. 
 • Istraživačko novinarstvo u Srbiji, 23. aprila 2014. 
 • Radno zakonodavstvo i interesi građana, 13. maja 2014. 
 • Civilno društvo u odbrani demokratskih vrednosti, 8. jula 2014. 
 • Položaj nacionalnih manjina i izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina, 8. oktobra 2014. (Izveštaj)
 • Šta je to penzija?, 23. oktobra 2014. (Izveštaj)
 • Mladi u društvu ophrvanom problemima, 6. novembra 2014. (Izveštaj)
 • Velike investicije – iluzija ili realnost, 19. novembar 2014. (Izveštaj)
 • Azilanti kao društveno-politički i međunarodni problem, 25. marta 2015. (Izveštaj)
 • Tradicija i geopolitički položaj kao determinante politike u Srbiji, 15. maja 2015. (Izveštaj)
 • Uloga kritičke javnosti u odbrani demokratskog procesa, 29. maja 2015. (Izveštaj)
 • Pristup pravdi i novo siromaštvo, 18. juna 2015. (Izveštaj)
 • Šta je presudno za reformu javne uprave: kvantitet ili kvalitet?, 30. septembra 2015. (Izveštaj)
 • Iskušenja demokratije i strategija evropske levice s osvrtom na Srbiju, 15. oktobra 2015. (Izveštaj)
 • Medijsko spinovanje kao forma uznemiravanja javnosti, 24. novembra 2015. (Izveštaj)
 • Migracije i evropske integracije, 26. aprila 2016. (Izveštaj)
 • Šta su doneli izbori?, 28. marta 2016. (Izveštaj)
 • Ima li podele vlasti u Srbiji?, 27. maja 2016. (Izveštaj)
 • Može li Srbija bez nauke?, 28. juna 2016. (Izveštaj)
 • Predsednik Republike i Ustav Srbije, 2. marta 2017. (Video)
 • Evropa u Srbiji i Srbija u Evropi – gde se susrećemo?, 30. marta 2017. (Video)
 • Demokratija u doba digitalne revolucije, 21. aprila 2017. (Video)
 • Princip solidarnosti i zdravstveni sistem Srbije, 7. juna 2017. (Video)
 • Rad, zaposlenost i nove tehnologije, 30. juna 2017. (Video)
 • Kulturna politika i demokratija, 25. septembra 2017. (Video)
 • Strateški ciljevi i problemi našeg obrazovanja, 30. oktobra 2017. (Video)
 • Ugrožena privatnost, 24. novembra 2017. (Video)
 • Ustav i nezavisnost pravosuđa – važno je za sve, 22. marta 2018. (Video)
 • Antifašizam u Srbiji, 26. aprila 2018. (Video)
 • Socijalno preduzetništvo – novi vid zapošljavanja u Srbiji, 31. maja 2018. (Video)
 • Urbanistička politika – razvoj i učešće građana, 21. juna 2018. (Video)
 • Siromaštvo u Srbiji, 17. oktobra 2018. (Video)
 • Kako do političkog rešenja? - Protesti građana kao odgovor na deficit pravde i nemoć institucija, 28. marta 2019. (Video)
 • Gde su radna prava na agendi političkih stranaka?, 25. aprila 2019. (Video)
 • Evropa pred izborom - Evropski parlament u novom sazivu, 22. maja 2019. (Video)
 • Nasilje nad ženama u javnom prostoru, 19. juna 2019. (Video)
 • Siromaštvo i životna sredina, 22. oktobra 2019. (Video)
 • Civilno društvo danas, 21. novembra 2019. (Video)
 • Politički pluralizam u gradovima i opštinama posle izbora, 22. septembra 2020. (IzveštajVideo)
 • Kultura pod pritiskom - Položaj umetnika i kulture u gradovima i opštinama, 6. oktobra 2020. (IzveštajVideo
 • Upravljamo li klimatskim promenama?, 18. novembra 2020. (IzveštajVideo)
 • Dve decenije socijalnog dijaloga u Srbiji, 29. aprila 2021. (IzveštajVideo
 • Partijsko zapošljavanje i diskriminacija, 8. juna 2021. (IzveštajVideo)
 • Pravedna energetska tranzicija u Srbiji i potencijalne socio-ekonomske posledice, 29. juna 2021. (IzveštajVideo)
 • (Ne)Dostojanstveno starenje i starost, 14 jula 2021. (IzveštajVideo)
 • Socijalna prava i mediji, 25. oktobra 2021. (IzveštajVideo)
 • Zeleni poslovi u Srbiji, 20. aprila 2022. (Izveštaj, Video)
 • Veštačka inteligencija i svet rada u Srbiji, 23. juna 2022. (Izveštaj, Video)
 • Energetska kriza i položaj siromašnih u Srbiji, 21. septembra 2022. (Izveštaj, Video)
 • Građanski aktivizam kao poslednja linija odbrane demokratije, 8. novembra 2022. (IzveštajVideo)
 • Šta donosi novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu?, 31. marta 2023. (Izveštaj, Video)
 • Dostupnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici, 12. maja 2023. (Izveštaj, Video)
 • Šta nemački Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja znači za naše firme?, 22. juna 2023. (IzveštajVideo
 • Standard građana i jesen-zima 2023/2024, 26. septembra 2023. (Izveštaj, Video)
 • Sistem socijalne zaštite i/ili helikopter davanja, 25. oktobra 2023. (Izveštaj, Video)
 • Socijalna dimenzija EU integracija - koje reforme predstoje?, 30. novembra 2023. (IzveštajVideo)
 • Dugoročni efekti rodne diskriminacije na tržištu rada, 7. marta 2024. (Izveštaj, Video)

Dijalog u Centru

NAJAVA DOGAĐAJA