• 19. novembar 2014.
  • |  Beograd

Debata političkog foruma: Kako oporaviti ekonomiju Srbije?

Debata Demokratskog političkog foruma: "Velike investicije – iluzija ili realnost?"

Budućnost oporavka Srbije zavisi od investicija, ali je pitanje da li je njihov nivo koje ćemo uspeti da obezbedimo dovoljan da se reši problem nezaposlenosti – ocena je učesnika debate "Velike investicije – iluzija ili realnost?" održane u Beogradu u okviru projekta Demokratski politički forum

Prema mišljenju predsednika Fondacije Centar za demokratiju Dragoljuba Mićunovića, investicije su sada ključne za naš dalji privredni razvoj, ali se postavljaju pitanja šta mi imamo da ponudimo investitorima, u koje investicije se ulaže i zbog čega investitori dolaze. 

Takođe, prema njegovim rečima, pitanje je i da li je obrazovana i jeftina radna snaga naša komparativna prednost i koliko je ona zapravo kvalifikovana, jer je Srbija u devedesetim godinama prošlog veka bila dug vremenski period u izolaciji, što je za posledicu imalo ne samo tehnološko zaostajanje, već i zaostajanje radne snage. 

On je takođe ukazao da bi političari trebalo odgovornije javno da govore o investicijama, jer se o njima ozbiljno može govoriti samo kad se one zaista i realizuju, a svako nerealno buđenje očekivanja kod građana može da izazove i raočaranje. 

Debata političkog foruma: Kako oporaviti ekonomiju Srbije?

Profesor Ekonomskog fakulteta Ivan Vujačić je mišljenja da strane investicije treba da stvore novu zaposlenost i ublaže tranzicioni šok, uvedu nove tehnologije u proizvodnju, donesu nova izvozna tržišta, regrutuju i obrazuju mlađe ljude. 

"Mislim da je iluzija da će strane investicije stvoriti veliku zaposlenost. One će stvoriti određeni nivo zaposlenosti, ali ne toliki koliki mi očekujemo", ubeđen je on. 

Vujačić je podsetio da je devedesetih godina zapravo uništena srpska privreda i da do 2000. godine stranih investicija u našoj zemlji nije ni bilo. On je ukazao i da više od 50 odsto stranih investicija u regionu odlazi u oblasti usluga, trgovine i finansija. 

Debata političkog foruma: Kako oporaviti ekonomiju Srbije?

Bivši ministar i član Demokratske stranke Slobodan Milosavljević je naveo da strani investitori imaju udeo od oko 20 odsto u srpskom BDP-u i da bi pažljivo trebalo analizirati sve primedbe i sugestije o poslovanju u Srbiji koje Savet stranih investitora objavljuje svake godine u "Beloj knjizi". 

Milosavljević je rekao da je prisustvovao današnjoj promociji "Bele knjige za 2014. godinu", i da je za njega bilo razočaravajuće što nikome od stranih investitora nije bilo dozvoljeno da iznese komentar ili postavi pitanje. 

Prema njegovom mišljenju, pogrešno je razdvajati strane i domaće investitore, jer i jedni i drugi u značajnoj meri mogu da doprinesu našem privrednom razvoju. 

Debata političkog foruma: Kako oporaviti ekonomiju Srbije?

Okrugli sto "Velike investicije – iluzija ili realnost?" organizovala je Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom.

Izvor: Tanjug 

Na debati su učestvovali: Ivan Vujačić (Ekonomski fakultet), Slobodan Milosavljević (DS), Dragoljub Mićunović (FCD), Ljubodrag Savić (Ekonomski fakultet), Mahmud Bušatlija (konsultant za strana ulaganja), Miladin Kovačević (Maktroekonomske analize i trendovi), Željko Rakić (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija), Jelena Vasić (PKS), Ljubica Slavković (Građanska akcija "Ne da(vi)mo Beograd"), Ksenija Radovanović (Građanska akcija "Ne da(vi)mo Beograd"), Ile Kovačević (Dunavska inicijativa), Milan R. Kovačević (konsultant za strana ulaganja), Nataša Vučković (FCD) i drugi. 

Debata političkog foruma: Kako oporaviti ekonomiju Srbije?

Debata političkog foruma: Kako oporaviti ekonomiju Srbije?

Debata političkog foruma: Kako oporaviti ekonomiju Srbije?

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA