Upravljanje organizacijom

Organi upravljanja 

Organi Fondacije su Skupština osnivača, Upravni odbor i Generalni sekretar.

Upravni odbor: 

prof. dr Dragoljub Mićunović 
Vida Ognjenović
dr Ksenija Petovar
adv. Slobodan Vučković 
Ivana Stefanović 
prof. dr Dragan Domazet 
dr Natalija Mićunović
prof. dr Ana Pešikan
prof. dr Milan Podunavac
Leila Ruždić 

Sekretarijat:

  • Nataša Vučković / Generalna sekretarka
  • Sarita Bradaš / Istraživačica
  • Mina Rolović-Jočić / Projektna koordinatorka
  • Dajana Ostojić / Projektna koordinatorka
  • Katarina Stojković / Finansijska menadžerka
  • Milena Mićović Trajković / Menadžerka kancelarije/Organizatorka događaja 
  • Žanka Panić / Računovođa
  • Ivan Kuzmanović / Koordinator za komunikacije i medije 

Osnivači: 

prof. dr Dragoljub Mićunović 
Vida Ognjenović 
Slobodan Vučković 
prof. dr Ksenija Petovar 
prof. dr Sreten Vujović 
Ivana Stefanović 
Nataša Vučković 
prof. dr Milan Podunavac 
prof. dr Miroljub Radojković 
prof. dr Milan Vukomanović
dr Marija Miloradov 
Marin Krešić 
prof. dr Dragan Domazet 
dr Natalija Mićunović 
Leila Ruždić 
Borka Božović 
dr Ana Pešikan 
Stefan Lukačević 
Božidar Đelić 
prof. dr Aleksandar Molnar
Maja Dželatović
dr Milena Stefanović
Vesna Marjanović

Od osnivanja 1994. sa nama su bili i prof. dr Momčilo Grubač, Desimir Tošić, prof. dr Sulejman Hrnjica, akademik Simo Ćirković, dr Dejan Janča, prof. dr Đurđica Petrović, prof. dr Ivan Štajnberger, Radoje Prica, Gavrilo Petković, Olivera Miškovska, Andrej Popović, prof. dr Vlastimir Matejić, Gordana Jovanović, Mirko Ivković, dr Gabrijela Kragujević. Danas više nisu sa nama. Pamtimo ih i zahvalni smo im na njihovoj posvećenosti i doprinosu koji su dali Fondaciji.

NAJAVA DOGAĐAJA