Upravljanje organizacijom

Organi upravljanja 

Fondacijom upravljaju osnivači na Skupštini osnivača.

Skupština osnivača bira Upravni odbor i Generalnog sekretara Fondacije.

Generalni sekretar: Nataša Vučković
Predsednik Upravnog odbora: prof. dr Dragoljub Mićunović

Upravni odbor: 

prof. dr Dragoljub Mićunović 
Vida Ognjenović
dr Ksenija Petovar
adv. Slobodan Vučković 
prof. dr Vlastimir Matejić 
Ivana Stefanović 
prof. dr Dragan Domazet 
dr Natalija Mićunović
prof. dr Ana Pešikan
prof. dr Milan Podunavac

Sekretarijat:

Nataša Vučković / Generalni sekretar
dr Ksenija Petovar / Direktor programa 
Jelena Gošić / Koordinatorka projekta
Jovana Pantović / Koordinatorka projekta
Žanka Panić / Računovodstvo 
Marija Milivojević / Menadžerka kancelarije
Marko Milićević, saradnik

Osnivači: 

Prof. dr Dragoljub Mićunović 
Vida Ognjenović 
Slobodan Vučković 
Prof. dr KsenijaPetovar 
Prof. dr Vlastimir Matejić 
Prof. dr Sreten Vujović 
Prof. dr Svetlana Knjazev-Adamović 
Ivana Stefanović 
Nataša Vučković 
Prof. dr Milan Podunavac 
Prof. dr Miroljub Radojković 
Dr Marija Miloradov 
Marin Krešić 
Prof. dr Dragan Domazet 
Dr Natalija Mićunović 
Leila Ruždić 
Borka Božović 
Dr Ana Pešikan 
Stefan Lukačević 
Dr Gabrijela Kragujević 
Radoslav Nektarijević 
Mirko Ivković 
Andrej Popović 
Aleksandar Ražnatović 
Božidar Đelić 
Gordana Jovanović
Prof. dr Aleksandar Molnar
Maja Dželatović
Milena Stefanović
Vesna Marjanović

Od osnivanja 1994. sa nama su bili i prof. dr Momčilo Grubač, Desimir Tošić, prof. dr Sulejman Hrnjica, akademik Simo Ćirković, dr Dejan Janča, prof. dr Đurđica Petrović, prof. dr Ivan Štajnberger, Radoje Prica, Gavrilo Petković i Olivera Miškovska. Danas više nisu sa nama. Pamtimo ih i zahvalni smo im na njihovoj posvećenosti i doprinosu koji su dali Fondaciji.

NAJAVA DOGAĐAJA