Misija, ciljevi i aktivnosti

Fondacija Centar za demokratiju je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija. 

Naša MISIJA je da ohrabrujemo i pokrećemo građane na izgradnju demokratskog i solidarnog društva, unapređujemo ekonomska, socijalna i kulturna prava i borimo se za odgovorne i efikasne institucije kroz istraživanje, obrazovanje i javni dijalog. 

VREDNOSTI koje zastupamo: 

 • Ravnopravnost
 • Tolerancija
 • Znanje
 • Odgovornost
 • Solidarnost
 • Održivost

Naši CILJEVI

 • Demokratske, građanske evropske vrednosti ukorenjene su u srpskom društvu
 • Vladavina prava i demokratske procedure poštuju se u institucijama Srbije
 • Građani Srbije efikasno ostvaruju i unapređuju svoja ekonomska i socijalna prava, a društvena solidarnost je vrednost naše zajednice
 • Veća društvena kohezija i smanjenje siromaštva i neravnopravnosti
 • Civilno društvo učestvuje u kreiranju i sprovođenju reformi na evropskom putu Srbije
 • Pristupanje Srbije Evropskoj uniji
 • Razvijena kultura ljudskih i građanskih prava
 • Razvijena demokratska politička kultura, tolerancija i javni dijalog
 • Tržišna konkurencija sa socijalno odgovornom državom

Naše AKTIVNOSTI

 • Stručna podrška reformama u procesu pristupanja EU i planiranje razvoja 
 • Uključivanje građana u razmatranje politika i donošenje odluka
 • Analiza i predlozi praktičnih politika
 • Društvene kampanje i javno zastupanje
 • Unapređenje pravnog okvira i nadzor nad primenom zakona 
 • Istraživanje
 • Edukacija i trening
 • Umrežavanje ključnih aktera u Srbiji, regionu Zapadnog Balkana i Evrope
 • Izdavačka delatnost

CILJNE GRUPE i korisnici naših programa sa kojima najčešće radimo

 • Donosioci odluka na državnom nivou i u lokalnoj zajednici
 • Organizacije civilnog društva
 • Pripadnici osetljivih grupa
 • Zaposleni i nezaposleni čija su radna prava i prava u vezi s radom ugrožena
 • Mala i srednja preduzeća, poslovna udruženja i kompanije
 • Zaposleni
 • Mediji

Registracija

Fondacija je registrovana 1994. godine kod Ministarstva za kulturu Republike Srbije rešenjem br. 022-2373/94- 03 dana 5. jula 1994. godine i upisana u registar fondova pri Ministarstvu. U skladu sa novim Zakonom o zadužbinama i fondacijama, registrovana je pri Agenciji za privredne register pod brojem BZF 72/2012.
PIB 100049904 / Matičnibroj 17051008

NAJAVA DOGAĐAJA