GODIŠNJI IZVEŠTAJI O RADU

Izveštaj o radu Fondacije Centar za demokratiju za 2015. godinu možete preuzeti sa sledećeg linka: 

Godišnji izveštaj o radu Fondacije Centar za demokratiju za 2015. godinu

NAJAVA DOGAĐAJA