Regionalni dijalog mladih za Evropu (liflet)

Trogodišnji regionalni projekat | 2023 - 2026. |

„Regionalni dijalog mladih za Evropu“

> Veće učešće mladih u donošenju odluka

> Unapređenje razumevanja i saradnje na Zapadnom Balkanu

> Jačanje aktivne podrške građana za reforme i integraciju u Evropsku uniju

NAJAVA DOGAĐAJA