• 29. april 2021.

Debata „Dve decenije socijalnog dijaloga u Srbiji“ (VIDEO)

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 29. aprila 2021. godine debatu „Dve decenije socijalnog dijaloga u Srbiji“.

Ove godine se navršavaju pune dve decenije od kako je rođen socijalni dijalog u modernoj Srbiji. Koji su rezultati? Kako funkcioniše socijalno partnerstvo? Kako razvijati socijalni dijalog u Srbiji u kontekstu aktuelnog stanja javnog dijaloga, demokratskih procedura i tolerancije? Da li su redukcija rizika i uvećavanje koristi od unapređivanja socijalnog dijaloga samo načelna opredeljenja domaćih aktera ili su stvarna volja i potreba socijalnih partnera? Kako vidimo saradnju sa ključnim akterima (zainteresovanim stranama) na međunarodnom, evropskom, nacionalnom i lokalnom nivou u unapređivanju socijalnog dijaloga u Srbiji? Šta su naučene lekcije za socijalne partnere u dosadašnjem socijalnom dijalogu? Da li proces pristupanja EU sadrži dovoljno podsticaja za unapređenje socijalnog dijaloga? 

Debatu je otvorio Dr Max Brändle, direktor Friedrich Ebert Stiftung regionalne kancelarije za Srbiju i Crnu Goru. 

Uvodničari:

  • Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
  • Prof. dr Zoran Stojiljković, UGS Nezavisnost
  • Miloš Nenezić, Unija poslodavaca Srbije
  • Prof. dr Mihail Arandarenko, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju

Moderatorka: Ljubica Gojgić, novinarka RTV

Debatu smo organizovali u saradnji sa UGS Nezavisnost i Fondacijom Friedrich Ebert u okviru projekta DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI DIJALOG

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Debata „Dve decenije socijalnog dijaloga u Srbiji“

NAJAVA DOGAĐAJA