• 8. novembar 2022.

Debata „Građanski aktivizam kao poslednja linija odbrane demokratije“ (FOTO, VIDEO)

DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 8. novembra 2022. godine, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, debatu na temu „Građanski aktivizam kao poslednja linija odbrane demokratije“.

U diskusiji su učestvovali: Predrag Voštinić, Lokalni front; Aida Ćorović, istoričarka umetnosti i građanska aktivistkinja; Slobodan Georgiev, Direktor vesti TV Nova S; Dragoslava Barzut, Građanske inicijative; Aleksandra Galonja, građanska aktivistkinja; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju. Razgovor je moderirala novinarka Antonela Riha.

Građanski aktivisti, zajedno sa organizacijama civilnog društva, često su poslednja linija odbrane javnog interesa, demokratije i ljudskih prava u Srbiji. I pored različitih napada, zastrašivanja i pritisaka na aktiviste/kinje širom zemlje, čini se da je sve više građana/ki koji/e se ujedinjuju kako bi primorali institucije da rade u javnom interesu, a građanske inicijative uporno i dosledno ukazuju na slučajeve korupcije i ugrožavanja interesa zajednice.

Koliko građani/ke u Srbiji zaista imaju moć? Na koji način ih motivisati za učešće u javnom zagovaranju i procesu donošenja odluka? Kako osnažiti demokratsku infrastrukturu u Srbiji? Razume li vlast na pravi način ulogu civilnog društva? Da li se u Srbiji poštuje pravo na slobodu okupljanja? Koliko je teško biti građanski aktivista/kinja u društvu zarobljenih institucija? Koliko je javno mnjenje senzibilisano na ideju građanskog aktivizma? Kakva je u tome uloga medija? 

Na ova i druga otvorena pitanja koja su potekla od samih učesnika/ca i predstavnika/ca medija, želeli smo da potražimo moguće odgovore kroz konstruktivnu diskusiju na debati „Građanski aktivizam kao poslednja linija odbrane demokratije“.

U razgovoru je istaknuto da u Srbiji postoji rastuće nepoverenje u državne institucije, koje ide u paru sa krizom opozicije. Kod nas nije dozvoljeno profesionalno novinarstvo, opozicija, građanski aktivizam, nemamo državu, imamo pseudodržavu, nemamo više ni društvo, imamo samo rudimente udruživanja ljudi. Građani su suvereni nosioci prava da utiču na zajednicu u kojoj žive. Za građanski aktivizam je ključna borba za prava. Aktivizam nije ni antipolitički, ni antistranački, on je građanski i pripada svakome ko ovde živi. U sveopštoj eroziji vladavine prava, važno je verovati u „malog čoveka“ koji želi nešto da promeni u svojoj lokalnoj zajednici. Bez građanskog aktivizma neće biti promene ni boljitka, u građanima je ključ.

Debatu smo organizovali u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert u okviru projekta DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM.

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Debata „Građanski aktivizam kao poslednja linija odbrane demokratije“

NAJAVA DOGAĐAJA