• 15. oktobar 2015.
  • |  Beograd

Politički forum: "Ispario" vrednosni sadržaj demokratije

Debata "Iskušenje demokratije i strategija evropske levice sa osvrtom na Srbiju" u okviru projekta Demokratski politički forum

Demokratija je uvek u nekim iskušenjima, ocenio je predsednik Fondacije Centar za demokratiju Dragoljub Mićunović, navodeći da koji god poredak u svetu danas uzmemo, on je demokratski defektan jer je "ispario" vrednosni sadržaj demokratije. 

Na debati "Iskušenje demokratije i strategija evropske levice sa osvrtom na Srbiju" u okviru projekta Demokratski politički forum, Mićunović je rekao da danas postoje problemi koji pokazuju da je demokratija kao oblik vladavine u velikim iskušenjima, u smislu pitanja šta je ona danas. 

Dragoljub Mićunović je ocenio da levica danas ima problem kako spasiti demokratiju. 

Kako je naveo, previše slobode ugrožava jednakost, a previše jednakosti ugrožava slobodu. 

"Jedino kada idu ruku pod ruku, napreduje čovečanstvo", kazao je Mićunović na debati koju su organizovali Fondacija Centar za demokatiju i Fridrih Ebert Fondacija. 

On je rekao da je tehnološki razvitak trebalo da pomogne demokratiji, ali da tehnološke inovacije pomeraju ono suštinsko u njoj, a to je dijalog. 

"Ljudi počinju, gledajući televiziju, da razmišljaju očima. To je novi oblik moguće manipulacije", rekao je Mićunović i naveo da je u svetu ogroman porast populizma i udvaranja biračima, jer, kako kaže, nije mudro reći ono što birači neće da čuju. 

Predsednik Grupe poslanika socijalističkih i socijaldemokratskih partija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Andreas Gros rekao je da u Evropi danas mnogi stiču utisak da se ona raspada, a da je demokratija pojam koji se banalizuje. 

"Vole da upotrebljavaju taj pojam ali za mnoge nema supstancijalno značenje", rekao je Gros. 

On je istakao da je zadatak levice da spasi demokratiju, navodeći da je ideja demokratije presudna ideja levice. 

Gros je ocenio da su danas nejednake životne šanse i da su potrebne političke institucije kako bi se ostvario javni interes jer, kako je naveo, demokratija postoji da bi ljudima omogućila slobodu. 

On je dodao da su nacionalne države danas postale premale za demokratiju, ocenjujući da ona treba da bude uspostavljena na transnacionalnim osnovama. 

"Demokratija bi trebalo moćnike da prisili da služe ljudima od kojih su dobili moć", rekao je Gros i naveo da živimo u vreme rasta nacionalizma i da je to dokaz da nedostaje demokratija. 

On je rekao da levica konačno mora da ponovo počne ozbiljno da shvata demokratiju. 

"Ne želimo da sloboda bude privilegija bogatih", rekao je Andreas Gros, navodeći da je neophodna transformacija Evrope. 

Izvor: Tanjug

Na debati su učestvovali: Marija Martinić (UGS Nezavisnost), Nevena Negojević (Hartefakt Fund), Aleksandra Marković (CeSID), Goran Ćirić (narodni poslanik), Miloš Adamović (SDU), Aleksandra Tomanić (SIPRU), Milan Karagaća (Forum za međunarodne odnose), Zdravko Zeljković (EPUS), Milan Dakić (Forum za međunarodne odnose), Boško Jakšić (Politika), Vesna Pešić (sociološkinja), Natalija Mićunović (Institut društvenih nauka), Simeon Pobulić (Forum za međunarodne odnose), Pavle Jevremović (Forum za međunarodne odnose), Dragan Milovanović (ASNS), Ksenija Petovar (sociološkinja), Miroslav Ružica (sociolog), Ivana Stefanović (FCD), Vesna Marjanović (narodna poslanica), Zoran Lutovac (Institut društvenih nauka), Nataša Vučković (FCD), Andreas Gros (Parlamentarna skupština Saveta Evrope), Dragoljub Mićunović (FCD), Miloš Savić (FCD) i drugi. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA