• 29. maj 2015.
  • |  Beograd

Debata o ulozi kritičke javnosti u društvu: Gde postoji monolog nema demokratije

U okviru projekta Demokratski politički forum održana je debata na temu "Uloga kritičke javnosti u odbrani demokratskog poretka"

Najviši cilj javne delatnosti je da se unapredi opšte dobro, ali kada se privatizuje veliki deo javnog života, kritička javnost zaćuti, rekao je predsednik Fondacije Centar za demokratiju Dragoljub Mićunović

"Naš cilj je da razdrmamo društvo i da ga nagovorimo da kritički misli i govori", rekao je Mićunović na debati "Uloga kritičke javnosti u odbrani demokratskog poretka" , koju su organizovale Fondacija Centar za demokratiju i Fridrih Ebert fondacija u okviru projekta Demokratski politički forum

Mićunović kaže da je demokratija neodvojiva od debate i dodao je da tamo gde postoji monolog nema demokratije. 

Kritika je, kako je naveo, suština dijaloga, društvene i javne aktivnosti, ali nije svaka javnost relevantna za napredak u društvu. 

Prema njegovim rečima, javno mnjenje se može isfabrikovati, a kritička javnost znači preispitivanje sa stanovišta traženja istine. 

Debata o ulozi kritičke javnosti u društvu: Gde postoji monolog nema demokratije

Novinarka Ljubica Gojgić rekla je da je dobra vest da je Srbija svet, ali da je loša vest što svet ide u lošem pravcu kada je reč o kritičkoj javnosti i medijima. 

Kritička misao postoji, ali je ima manje u odnosu na ranije, jer postoji sistem marginalizacije svega što je kritičko mišljenje. 

Gojgić smatra da su vlasnici privatnih medija biznismeni kojima je stalo samo do profita i izbegavanja sukoba sa svakom vlašću. 

Govoreći o stanju u medijima, ona je navela da su mediji preplavljeni zabavom, "opasnim intervjuima" u kojima dominira sagovornik i kvazi polemika. 

Debata o ulozi kritičke javnosti u društvu: Gde postoji monolog nema demokratije

"Kritička javnost je ključna poluga za održavanje i napredovanje demokratije, a preduslov za to je sloboda medija", zaključila je Ljubica Gojgić. 

Izvor: Tanjug 

Na debati su učestvovali: Marija Martinić (UGS Nezavisnost), Dragan Milovanović (ASNS), Ratko Božović (sociolog), Adriana Zaharijević (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), Dušan Spasojević (FPN), Zoran Stojiljković (FPN), Marinko M. Vučinić (BOŠ), Zoran Veličković (RTV Vranje), Vukašin Obradović (NUNS), Milan Podunavac (FPN), Branislav Čanak (UGS Nezavisnost), Slobodan Vučković (FCD), Ksenija Petovar (FCD), Milan Nikolić (Centar za proučavanje alternativa), Vladimir Vuletić (Filozofski fakultet), Dragana Čabarkapa (Sindikat novinara Srbije) i drugi.

Debata o ulozi kritičke javnosti u društvu: Gde postoji monolog nema demokratije

Debata o ulozi kritičke javnosti u društvu: Gde postoji monolog nema demokratije

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA