• 8. oktobar 2014.
  • |  Beograd

Debata Demokratskog političkog foruma: Jačati poverenje u Savete nacionalnih manjina

Za 17 Saveta nacionalnih manjina predstavnici će se birati neposredno, dok će poljska, hrvatska, makedonska i crnogorska zajednica svoje savete birati putem elektorske skupštine...

Za 17 Saveta nacionalnih manjina predstavnici će se birati neposredno, dok će poljska, hrvatska, makedonska i crnogorska zajednica svoje savete birati putem elektorske skupštine, rečeno je na debati Demokratskog političkog foruma, povodom izbora za Savete nacionalnih manjina koji se održavaju 26. oktobra 2014. 

U poseban birački spisak ne upisuje se dovoljan broj pripadnika nacionalnih manjina, razlozi su višestruki, primećuje se nezainteresovanost, kao i nepoverenje u neke savete, rekao je predsednik skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović. 

Prema njegovim rečima, neki nacionalni saveti izgledali su kao produžena ruka nekih stranaka, a nekada i pojedinaca, što je nedopustivo za instituciju koja izvire iz zakona i treba da bude "krov" u rešavanju određenih pitanja nacionalnih manjina. 

Tokom poslednih nekoliko dana u kampanji za savete priča se o svemu i svačemu, najmanje o onim stvarima koje su u njihovoj nadležnosti, rekao je Omerović, podsećajući da se saveti brinu o kulturi, obrazovanju, službenoj upotrebi jezika i pisma. 

Debata Demokratskog političkog foruma: Jačati poverenje u Savete nacionalnih manjina

Mora se raditi na jačanju poverenja pripadnika nacionalnih manjina u savete, ali i jačanju njihove uloge, naglasio je Omerović i najavio izmene zakona o savetima do kraja godine. 

Omerović je rekao i da je Srbija obezbedila pravni okvir za poštovanje prava nacionalnih zajednica, ali poslanici ne bi trebalo da svoj rad završe pritiskanjem tastera kad se glasa o zakonima, već i da nadziru njihovo sprovođenje. 

Često se dešava, kaže Omerović, da izostaje donošenje podzakonskih akata neophodnih kako zakoni ne bi ostali mrtvo slovo na papiru. 

On je rekao da položaj nacionalnih manjina zavisi i od ukupne ekonomske situacije u zemlji i dodao da je nedostatak finansijskih sredstava razlog što lokalne samouprave i opštine ne postupaju po zakonskoj obavezi da učestvuju u finansiranju Nacionalnih saveta. 

Meho Omerović je rekao i da je neophodno obezbediti zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u javnoj upravi i to na državnom nivou, a ne samo na lokalnom. 

Debata Demokratskog političkog foruma: Jačati poverenje u Savete nacionalnih manjina

Predsednik Upravnog odbora Fondacije Centar za demokratiju Dragoljub Mićunović je rekao da je Srbija jedina zemlja u Savetu Evrope koja je jednoglasno usvojila manjinsku deklaraciju. 

Konvencije i zakoni su važni, ali, kako je objasnio Mićunović, od toga do realizacije i vladavine prava uvek je dug korak. 

Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam istakao je da niko nije bezbedan u državi u kojoj manjine nisu bezbedne i da je u interesu većine da se manjina "dobro oseća". 

Debatu "Položaj nacionalnih manjina i izbori za Nacionalne savete nacionalnih manjina" organizovali su Fondacija Centar za demokratiju i Fridrih Ebert Fondacija. 

Izvor: Beta/Fonet, 8. oktobar 2014. 

Debata Demokratskog političkog foruma: Jačati poverenje u Savete nacionalnih manjina

NAJAVA DOGAĐAJA