• 30. novembar 2023.
  • |  Beograd

Debata: Socijalna dimenzija EU integracija - koje reforme predstoje?

DIJALOG U CENTRU - SOCIJALNI FORUM

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 30. novembra 2023. godine, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, debatu na temu „Socijalna dimenzija EU integracija - koje reforme predstoje?“.

U diskusiji su učestvovali: Mihail Arandarenko, Ekonomski fakultet; Danilo Vuković, SeConS; Duško Vuković, Savez samostalnih sindikata Srbije; Tanja Jakobi, Centar za istraživanje javnih politika; Branislav Markuš, Zrenjaninski socijalni forum; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju. Razgovor je moderirala Marija Šehić, novinarka.

Najnoviji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji pokazao je da je neophodno sprovesti suštinske reforme u brojnim oblastima. Potreba za hitnim reformama naročito je vidljiva u oblasti socijalne politike, posebno imajući u vidu činjenicu da je Srbija zemlja u kojoj je svaka peta osoba u riziku od siromaštva, a 28% stanovništva je u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, da nemamo Strategiju socijalne zaštite i neophodne izmene Zakona o socijalnoj zaštiti. 

Na ovoj debati želeli smo da razgovaramo o tome kakav je stepen harmonizacije pravnih normi u ovim oblastima? Šta su naši najveći problemi u oblasti socijalne politike? Koji su najhitniji koraci koje treba preduzeti? Ima li naša država potrebne kapacitete za sprovođenje reformi? Da li su dosadašnje promene u obrazovanju uspešno odgovorile na izazove u ovoj sferi? Imamo li iz Evropske unije dovoljno podsticaja za sprovođenje suštinskih reformi? Kako na ova pitanja izgleda pogled iz ugla poslovne zajednice, sindikata, akademske zajednice, civilnog društva? 

U diskusiji je istaknuto da je socijalna dimenzija procesa pristupanja Evropskoj uniji veoma važna, budući da se reforme u ovim oblastima tiču života i rada svakog građanina i građanke Srbije. Važno je da predviđamo promene, reforme moraju brzo da odgovore na izazove i promenjeni kontekst. Neophodan je strateški pristup socijalnoj politici. Zaključeno je da politike i reforme treba da budu zasnovane na onome što je realan život i stvarne potrebe građana, i civilno društvo i sindikati i eksperti treba da doprinesu tome. Značajno pitanje je i u kojoj meri i EU i mi u Srbiji naglašavamo socijalnu dimenziju procesa evropskih integracija kao nešto što doprinosi i podršci za evrointegracije, a ima i realan uticaj na građane. 

Debatu je organizovala Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert u okviru projekta DIJALOG U CENTRU - SOCIJALNI FORUM. 

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Debata: Socijalna dimenzija EU integracija - koje reforme predstoje?

NAJAVA DOGAĐAJA