• 18. novembar 2020.

Dijalog u Centru: Upravljamo li klimatskim promenama?

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je debatu Dijaloga u Centru na temu „Upravljamo li klimatskim promenama?“

Debata je održana u sredu, 18. novembra 2020. godine od 12h do 14h, u Envoy Kongres centru, ul. Gospodar Jevremova 47, u okviru projekta „Povezujemo tačke“ („Connecting the dots“).

Uvodničari/ke: Aleksandar Macura - RES fondacija, prof. dr Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet u Beogradu, Maša Perović, WWF Adria Srbija, prof. dr Vladimir Đurđević, Fizički fakultet u Beogradu, Aleksandar Kovačević, ekspert za energetiku i prof. dr Vladimir Janković, Univerzitet u Mančesteru. Moderatorka: Ljubica Gojgić, novinarka.

2020. godinu u Srbiji odlikovalo je sve primetnije zagađenje vazduha i sve glasnije nezadovoljstvo građana opštim stanjem životne sredine. Istovremeno, Srbija na svom formalnom putu ka EU dobija ocenu o „ograničenom napretku“ u oblasti pripreme za klimatske promene. U istoj godini EU počinje sa prvim aktivnostima i promocijom Evropskog zelenog dogovora koji je predstavljen decembra 2019. godine, a čiji je cilj da Evropa postane prvi klimatski neutralni kontinent do 2050. godine.

Zbog toga, želeli smo da ovog puta razgovaramo – da li Srbija ima sopstvene resurse da se pripremi za klimatske promene? Kakvi su dosadašnji rezultati vlasti, institucija, i kakva je moć i uloga organizacija civilnog društva, privrede i samih građana da učestvuju u primeni standarda usmerenih na podsticanje zelene ekonomije, poboljšanje zdravlja i kvaliteta života ljudi? Na koji način čuvamo prirodu i njene resurse? Da li smo pravilno informisani o stepenu industrijskog zagađenja, kvaliteta vode i vazduha, upravljanja otpadom? Da li su administrativni kapaciteti javnih centralnih i lokalnih vlasti dovoljni za zelenu tranziciju i da li je razvijen naš Nacionalni energetski i klimatski plan u skladu sa obavezama Energetske zajednice, kako je to postavljeno poslednjim izveštajem Evropske komisije o napretku Srbije?

Naša je namera bila da čujemo različita mišljenja i predloge sa ciljem da podstaknemo i osnažimo inicijative i programe koje nas mogu mobilisati za napredak u ovoj oblasti.

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Dijalog u Centru: Upravljamo li klimatskim promenama?

NAJAVA DOGAĐAJA