Povezujemo tačke - Connecting the dots

Početkom 2020. godine Fondacija Centar za demokratiju započela je realizaciju projekta  „Connecting the dots“ koji ima za cilj redovno praćenje reformi u oblasti socijalnih i ekonomskih prava i informisanje građana i građanki, kao nosiocima socijalnih prava, o važnosti procesa Evropskih integracija.

U prvim mesecima projekta formiran je tim eksperata – „Socio-economic rights defenders club“ koji će tokom projekta pružati javnosti podatke o stanju socijalnih i ekonomskih prava u Srbiji, kao i reformama u ovim oblastima, kroz analize, istraživanja i javne kampanje. Prvu analizu pripremila je Vesna Marjanović, o medijima i informisanju u doba novog fenomena, pandemije lažnih vesti ili „infodemije“ - „Informisanje u javnom interesu u doba pandemije lažnih vesti“.

U toku je i priprema istraživanja o položaju radnika u javnom sektoru. Imajući u vidu nove okolnosti izazvane pandemijom COVID-19, istraživači će svoj fokus staviti na prikupljanje podataka o ostvarivanju prava iz rada i bezbednosti i zdravlju na radu. Tim eksperata nastojaće da prati sva trenutna dešavanja i da analizira moguće posledice epidemije na socijalni i ekonomski razvoj. 

Projekat se realizuje uz finansijsku pomoć Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (Balkan Trust for Democracy of the German Marshal Fund of the U.S. - BTD) i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

FCD blog   

PROJEKTNE AKTIVNOSTI


U okviru projekta, do sada su objavljene sledeće analize i tekstovi (blog): 


Javno čitanje Izveštaja Evropske komisije o Srbiji


Dijalog u Centru: Kultura pod pritiskom - Položaj
​umetnika i kulture u gradovima i opštinama


Dijalog u Centru: Politički pluralizam
​u gradovima i opštinama posle izbora


Međunarodni dan demokratije
​u godini 2020. – dijalog u vreme velikih podela


Blog „Pandemija i njene posledice“  

Autor: Dragoljub Mićunović


Blog: Zagreb 2000 – Zagreb 2020 

Autorka: Nataša Vučković 


Debata „Solidarnost tokom pandemije - odgovor
civilnog društva u lokalnoj zajednici“
 


Analiza: Informisanje u javnom interesu
​u doba pandemije lažnih vesti
 

Autorka: Vesna Marjanović


Analiza: Pomoć Evropske unije Srbiji i COVID-19

Autor: Ivan Vejvoda


Blog: Prodavačice iz našeg kraja 

Autorka: Sarita Bradaš


Blog: Parlament i pandemija - Šta da se radi? 

Autorka: Nataša Vučković


Blog: Knjige i knjigoljupci – Svetski dan knjige 

Autorka: Aleksandra Marković Trajkovski


Blog: Test solidarnosti u vreme pandemije  

Autorka: Vesna Marjanović


NAJAVA DOGAĐAJA