Povezujemo tačke - Connecting the dots

Početkom 2020. godine Fondacija Centar za demokratiju započela je realizaciju projekta „Connecting the dots“ koji ima za cilj redovno praćenje reformi u oblasti socijalnih i ekonomskih prava i informisanje građana i građanki, kao nosiocima socijalnih prava, o važnosti procesa Evropskih integracija.

U prvim mesecima projekta formiran je tim eksperata – „Socio-economic rights defenders club“ koji će tokom projekta pružati javnosti podatke o stanju socijalnih i ekonomskih prava u Srbiji, kao i reformama u ovim oblastima, kroz analize, istraživanja i javne kampanje. Prvu analizu pripremila je Vesna Marjanović, o medijima i informisanju u doba novog fenomena, pandemije lažnih vesti ili „infodemije“ - „Informisanje u javnom interesu u doba pandemije lažnih vesti“.

U toku je i priprema istraživanja o položaju radnika u javnom sektoru. Imajući u vidu nove okolnosti izazvane pandemijom COVID-19, istraživači će svoj fokus staviti na prikupljanje podataka o ostvarivanju prava iz rada i bezbednosti i zdravlju na radu. Tim eksperata nastojaće da prati sva trenutna dešavanja i da analizira moguće posledice epidemije na socijalni i ekonomski razvoj. 

Projekat se realizuje uz finansijsku pomoć Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (Balkan Trust for Democracy of the German Marshal Fund of the U.S. - BTD) i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

FCD blog   

PROJEKTNE AKTIVNOSTI


U okviru projekta, do sada su objavljene sledeće publikacije, analize, aktivnosti i tekstovi (blog): 


„Ima li društveno-ekonomskog razvoja
bez vladavine prava?“

Završna konferencija (24.2.2021)


Socijalne karte – bezizlaz iz siromaštva

Autorka: Sarita Bradaš


„Socijalna i ekonomska prava u javnim politikama“

Online trening


Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike

Alternativni izveštaj o sprovođenju Programa reforme politike zapošljavanja i socijalne politike za period 2016-2020. godine


Blog: Mere bez jasnog cilja

Autorka: Sarita Bradaš


Blog: Obrazovanje tokom pandemije:
Školske godine koje su pojeli skakavci

Autor: Aleksandar Baucal


Blog: Etnička mimikrija – racionalan odgovor
manjine na ponižavanje iz većinskog društva

Autorka: Ksenija Petovar


Blog: Palijativno zbrinjavanje u Srbiji,
strategija i podsticaji Evropske unije

Autor: Zoran V. Ćosić


Imamo li pravo na kulturna prava?

Autorka: Vesna Marjanović


Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru – posledice
u sektoru zdravstvena zaštita građana

Autorka: Ksenija Petovar


Blog: Biti umetnik 2020.
O muzičkoj umetnosti, pandemiji i još ponečemu

Autorka: Ivana Stefanović


Blog: Ko krije, a ko otkriva korupciju u Srbiji?

Autor: Vuk Z. Cvijić


Blog: Učešće građana u odlučivanju
​na lokalnom nivou

Autorka: Jelena Topalović-Petrović


Blog: Kapaciteti administracije NSRS
u procesu pridruživanja Srbije EU

Autor: Veljko Racković


Blog: Mediji u službi udaljavanja Srbije od EU

Autor: Vuk Velebit


Blog: Reforme na polјu energetike
u Republici Srbiji i EU standardi

Autorka: Iva Đinđić Ćosić


Blog: Javni spomenici – nekad i sad

Autorka: Irina Subotić


Analiza: Dostupnost obrazovanja u Srbiji

Autorka: Ksenija Petovar


Analiza: Standardi u javnom zdravstvu i EU - Poglavlje 28

Autor: Simo Vuković


Javno čitanje Izveštaja Evropske komisije o Srbiji

Blog „Pandemija i njene posledice“  

Autor: Dragoljub Mićunović


Blog: Zagreb 2000 – Zagreb 2020 

Autorka: Nataša Vučković 

Blog: Prodavačice iz našeg kraja 

Autorka: Sarita Bradaš


Blog: Parlament i pandemija - Šta da se radi? 

Autorka: Nataša Vučković


Blog: Knjige i knjigoljupci – Svetski dan knjige 

Autorka: Aleksandra Marković Trajkovski


Blog: Test solidarnosti u vreme pandemije  

Autorka: Vesna Marjanović


NAJAVA DOGAĐAJA