Povezujemo tačke - Connecting the dots

Početkom 2020. godine Fondacija Centar za demokratiju započela je realizaciju projekta „Connecting the dots“ koji ima za cilj redovno praćenje reformi u oblasti socijalnih i ekonomskih prava i informisanje građana i građanki, kao nosiocima socijalnih prava, o važnosti procesa Evropskih integracija.

U prvim mesecima projekta formiran je tim eksperata – „Socio-economic rights defenders club“ koji će tokom projekta pružati javnosti podatke o stanju socijalnih i ekonomskih prava u Srbiji, kao i reformama u ovim oblastima, kroz analize, istraživanja i javne kampanje. Prvu analizu pripremila je Vesna Marjanović, o medijima i informisanju u doba novog fenomena, pandemije lažnih vesti ili „infodemije“ - „Informisanje u javnom interesu u doba pandemije lažnih vesti“.

U toku je i priprema istraživanja o položaju radnika u javnom sektoru. Imajući u vidu nove okolnosti izazvane pandemijom COVID-19, istraživači će svoj fokus staviti na prikupljanje podataka o ostvarivanju prava iz rada i bezbednosti i zdravlju na radu. Tim eksperata nastojaće da prati sva trenutna dešavanja i da analizira moguće posledice epidemije na socijalni i ekonomski razvoj. 

U okviru projekta „Connecting the dots“ do sada su objavljene sledeće analize i tekstovi (blog):

Analiza: Informisanje u javnom interesu u doba pandemije lažnih vesti
Autorka: Vesna Marjanović

Analiza: Pomoć Evropske unije Srbiji i COVID-19
Autor: Ivan Vejvoda

Blog: Prodavačice iz našeg kraja
Autorka: Sarita Bradaš

Blog: Parlament i pandemija - Šta da se radi?
Autorka: Nataša Vučković

Blog: Knjige i knjigoljupci – Svetski dan knjige
Autorka: Aleksandra Marković Trajkovski

Blog: Zagreb 2000 – Zagreb 2020
Autorka: Nataša Vučković

Projekat se realizuje uz finansijsku pomoć Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (Balkan Trust for Democracy of the German Marshal Fund of the U.S. - BTD) i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

 

FCD blog  

NAJAVA DOGAĐAJA