• 9. oktobar 2020.

Javno čitanje Izveštaja Evropske komisije o Srbiji

Fondacija Centar za demokratiju i European Western Balkans organizovali su tradicionalno Javno čitanje Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2020. godinu, u petak, 9. oktobra 2020. godine, od 12.00 do 13.30 časova u Envoy Kongres Centru, Gospodar Jevremova 47, u Beogradu.

Uvodničari/ke: Nataša Vučković (FCD), Nemanja Todorović Štiplija (EWB), Srđan Majstorović (CEP), Vladimir Međak (EPuS), Katarina Golubović (YUCOM), Bojan Elek (BCBP) i Marko Savković (BFPE) Moderator: Nikola Burazer (EWB)

Na skupu smo predstavili ključne nalaze i preporuke sadržane u Izveštaju Evropske komisije za Srbiju i uporedili ocene unutar našeg regiona u cilju podizanja nivoa javnog diskursa, kako o samom Izveštaju, tako i o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji u celosti.

Dijalog u centru je platforma za javni dijalog otvorena za stručnjake, političare, civilno društvo i medije. Razgovaramo o aktuelnim pitanjima društvenog razvoja, tražimo rešenja, predlažemo promene. Kroz društvene mreže, građani prate i uključuju se u debate.

Video

Online debata: Javno čitanje Izveštaja Evropske komisije o Srbiji

NAJAVA DOGAĐAJA