• autor/i: Simo Vuković

Standardi u javnom zdravstvu i EU - Poglavlje 28

Analiza

Decembar 2020. 

Simo Vuković, Konsultant za zdravstvo

Retke su prilike kada se zdravstvo, zdravstveni sistem i javnozdravstvena politika nađu u fokusu šire javnosti, pa čak i ključnih donosilaca odluka. Paradoks percepcije važnosti javnog zdravstva ogleda se u činjenici da, u gotovo svim ispitivanjima javnog mnjenja, lično zdravlje građani stavljaju na neko od prvih mesta, dok se u prepoznavanju i rangiranju najbitnijih društvenih problema javno zdravstvo često ne nalazi ni u prvih deset prioriteta. Upravo prirodne i nepredviđene katastrofe, poput aktuelne pandemije COVID–19, kada se očekuje efikasan odgovor javnozdravstvenog sistema na izazov, dovode do konvergencije pomenutih prioriteta. Time se može i objasniti kolektivno iščuđavanje nad stanjem Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, nedostatkom lekara i medicinskih sestara, niskim platama u zdravstvu ili nedostatkom respiratora i druge osnovne medicinske i zaštitne opreme s početka epidemijske krize. Stiče se utisak da su navedeni problemi nastali preko noći, a ne da su rezultat decenijskog nagomilavanja problema i suštinski ignorisane javne zdravstvene delatnosti. Zbog toga se i aplauzi za “bele mantile” u prvim nedeljama epidemije mogu posmatrati i kao svojevrsni cinizam javnosti…

NAJAVA DOGAĐAJA