• autor/i: Vesna Marjanović

Informisanje u javnom interesu u doba pandemije lažnih vesti

Vesna Marjanović napisala je odličnu analizu o medijima i informisanju u doba novog fenomena, pandemije lažnih vesti ili „infodemije“. 

„Pandemija korona virusa već je snažno prodrmala naš sistem javnog zdravstva, naš demokratski poredak, međunarodne odnose, postavila novi test solidarnosti unutar EU i u transatlantskim odnosima.“

„Događaji se smenjuju brzinom koju je teško ispratiti. Nikad više analiza, predviđanja, pitanja, teza i kontrateza, suprotnih mišljenja o jednoj jedinoj temi. No, to je sada pitanje života ili smrti, događaj koji potencijalno može ostaviti dubok trag u životu svakoga od nas, u našem društvu i u globalnoj zajednici.“

Pročitajte i kakve sve efekte pandemija ima na informisanje, o nepoznanicama koje nam donosi budućnost i podelite ovaj tekst sa drugima

Fondacija Centar za demokratiju

Ovaj tekst iznosi stavove autora i ne predstavlja stavove ni Balkanskog fonda za demokratiju niti Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Tekst je napisan u okviru projekta koji se realizuje uz finansijsku pomoć Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (Balkan Trust for Democracy of the German Marshal Fund of the U.S.- BTD) i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

NAJAVA DOGAĐAJA