Alternativni izveštaj o sprovođenju Programa reforme politike zapošljavanja i socijalne politike za period 2016-2020. godine

Februar 2021.

Pred vama je alternativni izveštaj o sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji - ESRP koji je pripremljen od strane Fondacije Centar za demokratiju, uz finansijsku pomoć Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (Balkan Trust for Democracy of the German Marshall Fund of the U.S. - BTD) i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Svrha Izveštaja je da pruži doprinos praćenju društvenih i ekonomskih reformi u Srbiji.

NAJAVA DOGAĐAJA