• autor/i: Vesna Marjanović

Imamo li pravo na kulturna prava?

Februar 2021.

„U svetu koji odoleva potresima krize, napredak u borbi za kulturna prava biće mera naše prilagođenosti zahtevima vremena i mera naše istinske posvećenosti procesu pridruživanja Evropskoj uniji, zasnovanom na demokratskim vrednostima u kulturi.“ (…)

NAJAVA DOGAĐAJA