• 15. septembar 2020.

Međunarodni dan demokratije u godini 2020. – dijalog u vreme velikih podela

Danas, ceo svet obeležava Međunarodni dan demokratije uveden Rezolucijom Generalne skupštine UN 2007. godine pozivanjem svih država članica da na odgovarajući način daju svoj doprinos podizanju svesti o značaju demokratije i demokratskih vrednosti.

Danas se demokrate, demokratija i njene institucije suočavaju sa jednom novom krizom i nepoverenjem u potencijale demokratskog društva i mogućnosti koje pruža građanima. Društvo se podelilo u rovove nepremostivih razlika, a sve je više onih koji se ponovo okreću autoritarnim vođama i svoje poverenje slepo poveravaju populistima. Ponovo se postavljaju pitanja na koje je istorija davno dala odgovore. Ipak, pored mnogih definicija demokratije, mi se u Fondaciji Centar za demokratiju, najčešće oslanjamo na onu Herodotovu koja glasi: „Demokratija je vladavina suprotna vladavini jednog čoveka“.

Borba za demokratiju u Srbiji je razlog zašto je pre više od četvrt veka osnovana naša organizacija. I danas, kao i svih prethodnih godina, svoj doprinos izgradnji demokratskog društva dajemo kroz mnogobrojne aktivnosti, a ove 2020. godine, posebno ističemo projekat Povezujemo tačke / Connecting the Dots.

Ovaj projekat ima za cilj redovno praćenje reformi u kontekstu procesa evropskih integracija, posebno u oblasti socijalnih i ekonomskih prava. On ima za cilj informisanje građana i građanki, kojima Ustav garantuje uživanje građanskih prava i sloboda, o realnom značaju procesa evro-atlantskih integracija u obezbeđivanju tih prava.

Ova rečenica liči na opis mnogih projekata organizacija civilnog društva kojima je u fokusu pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Fondacija Centar za demokratiju i mnoge naše kolege, saradnici i partneri u okviru Nacionalnog konventa o EU (NKEU) i kroz aktivnosti na drugim projektima, posvetili su mnogo pažnje ovoj temi u proteklim godinama. Ipak, čini se da je poruka o značaju evropskih integracija za život običnog čoveka, poruka koja stiže do građana, još uvek često iskrivljena, nedovoljno jasna ili se razume kao pitanje koje se tiče političkih i ekonomskih elita, kao proces udaljen, ili čak suprotan interesima običnog čoveka. Uzroci za ovo stanje stvari su mnogobrojni i zaslužuju posebnu pažnju. Ali, naša tema je projekat Povezujemo tačke / Connecting the dots i motivi da on bude pokrenut.

Kada pomislimo na povezivanje tačaka, prva asocijacija jesu slikovnice za decu koje imaju za cilj da od amorfnog, naizgled nelogičnog rasporeda tačaka, pravilnim povezivanjem dovedu do celovite slike nekog objekta ili pojave. Mi u Fondaciji Centar za demokratiju suočili smo se sa činjenicom da je uporedo sa sporim, ponekad teškim procesom pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, i još sporijim razvojem demokratskih potencijala društva, došlo do dezintegracije partijsko-političke scene u Srbiji, fragmentacije delovanja organizacija civilnog društva, sindikata i građanskih inicijativa. Sa jedne strane imamo nove, energične građanske pokrete koji uspevaju da osvetle korupcionaške afere ili da zaustave projekte suprotne interesima građana, ali čiji dometi ostaju u granicama njihovih lokalnih zajednica. Imamo veliki broj opozicionih političkih partija koje odbijaju da učestvuju na izborima ili u radu predstavničkih institucija, i ne uspevaju da artikulišu politički program koji će pokrenuti entuzijazam birača. Imamo sindikate čiji se glas nedovoljno čuje i čija snaga nije dovoljna da promeni nepovoljan položaj zaposlenih. Imamo vlast koja svojim populizmom, autoritarnim tendencijama i razaranjem demokratskih institucija stvara apatiju, guši demokratske slobode, obeshrabruje participaciju mladih i ugrožava svaki razvoj zbog korupcije, nepoštovanja meritokratije, i odsustva odgovornosti prema građanima.

Imamo građane koji „ratuju“ na društvenim mrežama bez mogućnosti da ostvare demokratski dijalog.

Sve su to te nepovezane tačke koje trenutno stvaraju konfuznu društvenu situaciju bez obrisa, zakonitosti i integrativnih potencijala. Zato želimo da povežemo te tačke. Početkom 2020. godine Fondacija Centar za demokratiju započela je realizaciju projekta. Međutim, pandemija COVID-19 nužno je promenila fokus naših planiranih aktivnosti. Bilo je nemoguće baviti se praćenjem reformi u oblasti socijalnih i ekonomskih prava, informisanjem građana i građanki, aktivnostima u odnosima Srbije i EU, mimo konteksta i posledica izazvanih epidemijom virusa korona. To je ujedno i glavna poruka Generalnog sekretara UN Antonia Gutereša povodom Međunarodnog dana demokratije koji je istakao da je u svetu koji se suočava sa pandemijom COVID-19, demokratija presudna u obezbeđivanju slobodnog protoka informacija, učešća u donošenju odluka i odgovornosti za pravi i adekvatan odgovor na posledice pandemije.

Zbog toga se naša prva analiza bavila fenomenom „infodemije“ i informisanjem građana u pandemiji lažnih vesti, i drugim temama kao što su razmatranje uticaja ekonomskih i socijalnih kriznih mera Vlade na društvo, postavljanje pitanja koliko smo solidarni u vremenima krize, kako je funkcionisao parlament tokom vanrednog stanja, koliku pomoć je Srbija dobila od EU, kako je protekao samit EU u vreme restriktivnih mera kretanja u Evropi i kako je regulisan rad od kuće u našem zakonodavstvu i u praksi. Pokrenuli smo pitanje primene standarda Saveta Evrope kada je u pitanju pritisak na rad organizacija civilnog društva i organizovali online debatu o solidarnosti tokom pandemije i radu civilnog društva u lokalnim zajednicama za vreme vanrednog stanja.

U prvim mesecima projekta formiran je tim eksperata – „Socio-economic rights defenders club“ koji će tokom projekta pružati javnosti podatke o stanju socijalnih i ekonomskih prava u Srbiji, kao i reformama u ovim oblastima, kroz analize, istraživanja i javne kampanje.

Verujući da je javni dijalog snažan podsticaj za povezivanje ljudi, razumevanje različitih mišljenja i razmenu argumenata, u narednom periodu očekuje nas veliki broj aktivnosti među kojima su i četiri debate u okviru našeg najdugovečnijeg formata pod nazivom „Dijalog u centru“. Teme kojima ćemo se baviti jesu: „Politički pluralizam u gradovima i opštinama posle izbora“, „Rodna ravnopravnost i rad - od strategije do lokalne zajednice“, „Kultura pod pritiskom - položaj umetnika i kultura u gradovima i opštinama”, i „Participacija građana na lokalnom nivou“ u okviru koje ćemo razgovarati o lokalnim građanskim inicijativama koje uspevaju da utiču na samovolju lokalnih vlasti. Do kraja godine, izaći ćemo sa kampanjom na društvenim mrežama, razgovaraćemo sa građanima čiji glas se o ovim temama najčešće ne čuje, organizovaćemo treninge o kreiranju javnih politika i izaći sa analizama i istraživačkim radovima. Ako nam okolnosti budu dozvolile, ovogodišnje aktivnosti krunisaćemo završnom konferencijom u Beogradu, koja će okupiti sve naše saradnike i predstaviti naše aktivnosti.

Mi u Fondaciji Centar za demokratiju ovim projektom želimo da u 2020. godini, godini u kojoj su sve demokratske vrednosti na ispitu, doprinesemo promociji tih vrednosti, vrednosti Evropske unije i onoga što one znače za građane. U društvu velikih podela, želimo da budemo inicijatori povezivanja.

Projekat se realizuje uz finansijsku pomoć Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (Balkan Trust for Democracy of the German Marshal Fund of the U.S. - BTD) i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, i ovim putem im se zahvaljujemo. 

FCD blog   

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA