• 24. februar 2021.

„Ima li društveno-ekonomskog razvoja bez vladavine prava?“

„Povezujemo tačke“ / „Connecting the Dots“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 24. februara 2021. godine završnu konferenciju „Ima li društveno-ekonomskog razvoja bez vladavine prava?“, u okviru projekta Povezujemo tačke, a uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (GMF/BTD) i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

O vladavini prava u našoj javnosti uglavnom se govori u kontekstu političkih kriterijuma EU. Ovom konferencijom želieli smo da istaknemo značaj koji vladavina prava ima i na ekonomski i društveni razvoj.

Razgovarali smo o uticaju vladavine prava na tržišnu privredu, položaj različitih ekonomskih aktera na tržištu i na mogućnost institucionalne zaštite prava, o delovanju institucija i posebno pravosuđa u obezbeđivanju vladavine prava, o transparentnosti u korišćenju javnih resursa. Kako država kao investitor i poslodavac primenjuje standarde transparentnosti? Kako korupcija u privredi razara tržišne principe? Takođe, razgovarali smo o vladavini prava u kontekstu zahteva za socijalnom pravdom, za smanjenjem nejednakosti i uključivanjem osetljivih grupa u razvojne procese.

Konferencija se odvijala u novim uslovima gde je jedan deo uvodničara uživo razgovarao iz sale hotela „Metropol“ u Beogradu, a ostali učesnici su svoje aktivno učešće uzeli putem ZOOM platforme.

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Otvaranje konferencije „Ima li društveno-ekonomskog razvoja bez vladavine prava?“

Povezujemo tačke: Istraživanja, izveštaji, debate, blogovi, analize, treninzi, dobra praksa

Panel I - Vladavina prava - uslov za ekonomski razvoj

Panel II - Transparentnost i uticaj građana na razvojne politike

Panel III - Vladavina prava i socijalna pravda

NAJAVA DOGAĐAJA