• 15. juni 2020.

Debata „Solidarnost tokom pandemije - odgovor civilnog društva u lokalnoj zajednici“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 15. juna 2020. debatu na temu „Solidarnost tokom pandemije - odgovor civilnog društva u lokalnoj zajednici“. Debata je održana u formi webinara kao otvoreni razgovor sa ciljem da se prikupe iskustva sa kojima su se različite organizacije civilnog društva suočile tokom pandemije u svojim naporima da pomognu građanima, i odgovore izazovima koji su se pojavili kao posledica zarazne bolesti Covid-19, kao i uvođenja vanrednog stanja i mera Vlade i lokalnih samouprava.

Moderatorka debate, novinarka Danica Vučenić, primetila je da danas, nakon višemečne pandemije, kada na internetu pretražujete reč solidarnost, možete naći stotine novih naslova i tekstova koji tretiraju ovaj pojam.

Zaštita zdravlja i pomoć bolesnima bile su, naravno, u prvom planu. Ali, suočeni sa zabranom kretanja za starije osobe, nedostatkom zaštitne opreme na početku vanrednog stanja, nedostatkom javnog prevoza, ograničenim radnim vremenom javnih službi i prodavnica, građani su zahtevali brze odgovore od svoje zajednice. Doći do najugroženjih, organizovati snabdevanje starijih sugrađana, omogućiti primenu zaštitnih mera za posebno ugrožene, bili su samo neki od zadataka u lokalnoj zajednici. Lokalna samouprava, organizacije civilnog društva, lokalni građanski pokreti primenjivali su različite metode i pristupe u rešavanju ovih problema u situaciji koja je za sve bila nova i za koju niko nije bio blagovremeno pripremljen. Šta smo naučili? Kako je funkcionisala saradnja između lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, zdravstvenih ustanova, ustanova za socijalnu zaštitu i drugih službi? Kako su organizacije civilnog društva delovale u vanrednom stanju u lokalnim zajednicama? Koje programe i aktivnosti treba razvijati u narednom periodu radi efikasnije borbe protiv zaraznih bolesti, ali i radi efikasnijeg odgovora na potrebe ugroženih društvenih grupa? 

Debata Solidarnost tokom pandemije...

Neke od odgovora na ova pitanja dobili smo od predstavnika civilnog sektora i uvodničara debate: Dejane Stevkovski iz Građanskih inicijativa, Branislava Markuša koji je predstavljao Zrenjaninski socijalni forum, Snežane Pavković u ime Timočkog kluba iz Knjaževca i Žarka Šunderića iz Centra za socijalnu politiku.

Dejana Stevkovski predstavila je aktivnosti Građanskih inicijativa tokom vanrednog stanja. Ova organizacija bavila se mapiranjem potreba organizacija civilnog društva i građana širom Srbije kako bi ostvarila direktan uvid u ono što su bile realne potrebe građana u vanrednim okolnostima. Organizacije su direktno sa terena izveštavale o uticaju sprovođenih mera na aktivnosti civilnog društva u njihovim lokalnim sredinama.

Snežana Pavković navela je da se u opštini Knjaževac u kojoj je i kancelarija Timočkog kluba, lokalna samouprava nije ni obraćala sa posebnim zahtevima. Starije stanovništvo je zaštićeno i u dva doma na teritoriji opštine u kojima je smešteno ukupno 300 starijih građana, ni jedan nije bio zaražen. Funkcionisao je i sistem gerontodomaćica koji postoji od ranije, a lokalna samouprava je svima bez diskriminacije, podelila pakete sa zaštitnim maskama i sredstvima za higijenu. Osim toga, tekstilna industrija u Knjaževcu je proizvodila besplatne maske za potrebe lokalnog stanovništva.

Branislav Markuš iz Zrenjaninskog socijalnog foruma smatra da u Zrenjaninu, vlast nije prihvatala pomoć i saradnju civilnog sektora. Nažalost, u većini slučajeva, lokalna samouprava nije doživela organizacije civilnog društva kao saradnike, već kao protivnike. Naveo je i primere ugrožavanja radničkih prava, i pogrešnog shvatanja pojma solidarnost u pojedinim zrenjaninskim preduzećima, gde su svi zaposleni dobijali 65% plate bez obzira na to da li su radili skraćeno ili puno radno vreme. Po njegovim tvrdnjama kompanija Drekslmajer iz Zrenjanina je odmah nakon ukidanja vanrednog stanja otpustila preko 1.000 radnika.

Žarko Šunderić iz Centra za socijalnu politiku naglasio je da su najveću podršku dobili penzionieri, ali da porodice sa decom kao posebno osetljiva kategorija, nisu dobile adekvatnu podršku. Istakao je da se Centar za socijalnu politiku zalaže za takozvano geografsko targetiranje kada je u pitanju pomoć ugroženima.

Nataša Vučković je ispred organizatora, Fondacije Centar za demokratiju istakla da se organizacije civilnog društva nisu dovoljno brzo samoorganizovale. S druge strane, ponašanje izvršne vlasti u lokalnim samoupravama pokazalo je njihovu nespremnost da uključi civilni sektor. Ona je posebno naznačila problem velikog broja ljudi koji su zbog epidemije ostali bez posla i postavila pitanje - šta se dogodilo sa solidarnošću? 

Debata Solidarnost tokom pandemije...

U diskusiji su učestvovali i Olja Jovičić, generalni sekretar Zaštitnika građana i Sanja Popović-Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, a kraj webinara obeležio je razgovor o naučenim lekcijama i predlozima koji mogu poboljšati samoorganizovanje civilnog društva i eventualno uspostavjlanje bolje saradnje sa lokalnim samoupravama.

O tome, kako je tekao razgovor i kakve zaključke možemo da izvedemo na osnovu navedenih iskustava, pročitajte u tekstu Vesne Marjanović na našem blogu: Test solidarnosti u vreme pandemije.

Disclaimer: Webinar „Solidarnost tokom pandemije - odgovor civilnog društva u lokalnoj zajednici“ je organizovan u okviru projekta „Povezujemo tačke/Connecting the dots“, uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Norveške ambasade u Beogradu.

FCD blog    

NAJAVA DOGAĐAJA