• 7. mart 2024.

Debata: Dugoročni efekti rodne diskriminacije na tržištu rada

DIJALOG U CENTRU - SOCIJALNI FORUM

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 7. marta 2024. godine, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, debatu na temu „Dugoročni efekti rodne diskriminacije na tržištu rada“

U diskusiji su učestvovali/e: Tamara Šmidling, Kvinna till Kvinna; Svetlana Budimčević, Unija poslodavaca Srbije; Jelena Ružić, Žensko udruženje kolubarskog okruga; Marija Martinić, UGS Nezavisnost; Biljana Maletin, Ženska platforma za razvoj Srbije; Ivana Simonović, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ); Dina Rakin, Koalicija za razvoj solidarne ekonomije; Kirsten Schönefeld, Fondacija Friedrich Ebert; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju; prof. dr Zorica Mršević, pravnica, istraživačica i aktivistkinja za ljudska prava, i drugi/e. Razgovor je moderirala Marija Šehić, novinarka. 

Iako bi postojeći institucionalni i zakonodavni okvir trebalo da obezbede ravnopravnost i efikasnu zaštitu od diskriminacije na osnovu pola i roda, uključujući i zaštitu u oblasti rada i zapošljavanja, u Srbiji i dalje postoje značajne nejednakosti na tržištu rada koje prouzrokuju dugoročne efekte. Rodna diskriminacija u svetu rada reflektuje se na mnoge aspekte - od (ne)mogućnosti za napredovanje žena u karijeri i sticanje viših pozicija i priznanja na radnom mestu, preko manje plaćenog rada, negativnih efekata roditeljstva i brige o drugima, do penzijske nejednakosti i posledično, finansijske nesigurnosti. 

Kako se dugoročni efekti manjih plata i prekida karijere odražavaju na finansijsku sigurnost žena? Koliko rodna diskriminacija tokom radnog veka utiče na visinu njihovih penzija? Kakvim se politikama podrške mogu ublažiti negativni efekti roditeljstva na karijeru žena? Na koji način se dugoročna diskriminacija na tržištu rada odražava na siromaštvo kod starijih žena? U kojoj meri rodno specifični stereotipi i očekivanja mogu ograničiti izbore obrazovanja i dugoročne karijerne putanje žena?

Namera nam je da ova i druga pitanja koja su potekla od samih učesnika/ca diskusije posluže kao osnov za razmatranje dugoročnih efekata rodne diskriminacije na tržištu rada i identifikovanje neophodnih intervencija i politika za njihovo rešavanje.

Debatu je organizovala Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert u okviru projekta DIJALOG U CENTRU - SOCIJALNI FORUM. 

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Debata: Dugoročni efekti rodne diskriminacije na tržištu rada

NAJAVA DOGAĐAJA