• 28. mart 2016.
  • |  Beograd

Politički forum: Potrebna bolja saradnja po pitanju migracija

Debata "Migracije i evropske integracije" prva je u novoj seriji debata koju Centar za demokratiju, u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert, organizuje u okviru projekta Demokratski politički forum

Neophodna je bolja saradnja među državama zapadnog Balkana, a onda i sa Evropskom unijom (EU) kako bi se našlo jedinstveno rešenje za migrantsku krizu, zaključeno je na debati Demokratskog političkog foruma o migracijama i evropskim integracijama u organizaciji Centra za demokratiju. 

"Srbija i zapadni Balkan moraju pronaći način da budu deo rešenja za migrantsku krizu, a EU je najbolji okvir koji imamo, zato je važno da što pre otvorimo pregovaračka poglavlja", kazao je izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484 Vladimir Petronijević

On je ocenio i da je dosadašnja reakcija EU na migrantsku krizu "više bila ad hok, nego promišljen plan koji može dati dugoročne efekte". 

"Ipak, izuzetno je važno da zemlje zapadnog Balkana sarađuju i da zemlje u regionu budu tretirane kao buduće članice EU, a ne kao zemlje trećeg sveta", dodao je Petronijević. 

Predsednik Centra za demokratiju Dragoljub Mićunović rekao je da pitanje izbeglica nije novo i da se mora rešavati na globalnom nivou. 

"Migrantska kriza je krupan problem koji se mora rešavati na nivou čovečanstva i velike strategije", kazao je Mićunović i dodao da je još u staroj Grčkoj izgnanstvo bila druga najgora kazna posle smrti. 

Advokat i stručnjak za pitanje migracija Brankica Grupković ukazala je na potrebu reforme sistema azila i dovođenja u sklad sa međunarodnim propisima. 

"Potrebno je pojačati napore u Srbiji, posebno u svetlu regulative", navela je Grupković. 

Na debati su učestvovali: Ljubimka Mitrović (UNHCR), Vuk Vuksanović (Brasidas group), Nikolina Milić (Beogradski centar za ljudska prava), Dragan Đoković (Kabinet Premijera Vlade Republike Srbije), Jovana Konjević (Komesarijat za izbeglice i migracije), Olivera Vučič (Komesarijat za izbeglice i migracije), Ivan Gerginov (Komesarijat za izbeglice i migracije), Danica Šantić (Geografski fakultet), Slavica Stišović (Poverenik za zaštitu ravnopravnosti), Zoran Lutovac (Institut društvenih nauka), Dennis Besedic (UN), Nataša Vučković (FCD), Sonja Liht (Beogradski fond za političku izuzetnost), Vesna Petrović (Beogradski centar za ljudska prava), Slobodan Vučković (FCD), Jelica Minić (Ervopski pokret), Edin Sinanović (Refugees foundation), Jovana Đinđić (SIPRU), Nikola Burazer (Centar savremene politike), Nevena Nikolić (BG centar), Ivan Kostić (Balkanski centar za Bliski istok), Marta Stojić Mitrović (Etnografski institut SANU), Dunja Poleti (Instiut za filozofiju i društvenu teoriju), Katarina Kosmina (Centar za evropske politike), Đorđe Dogandžić (Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima), Vladimir Vuletić (Filozofski fakultet), Milan Podunavac (FPN), Lana Šimpraga (Inicijativa za razvoj i saradnju), Miroslav Milovanović Ristić (Fondacija Ana i Vlade Divac), Marko Savković (BFPE), Milan Karagaća (EPUS, Forum za međunarodne odnose), Vlastimir Matejić (FCD), Filip Matović (Udruženje građana OEF), Stevica Deđanski (Centar za razvoj međunarodne saradnje), Tijana Rečević (UNHCR). 

Debata pod nazivom "Migracije i evropske integracije" održana je 28. marta 2016. godine u Press centru Udruženja novinara Srbije u Beogradu. 

Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Fridrih Ebert Fondacijom pokrenula je seriju debata o strateškim pitanjima razvoja Srbije i društva u okviru projekta "Demokratski politički forum". 

Izvor: Beta/FCD

NAJAVA DOGAĐAJA