• autor/i: Sarita Bradaš

Uticaj globalne krize na ranjive grupe

Izveštaj o realizaciji fokus grupa

Decembar 2022.

Autorka istraživanja: Sarita Bradaš

Izradu publikacije podržao je Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Srbiji u okviru zajedničkog programa „Jačanje socijalne zaštite u Srbiji kroz uvođenje elemenata za reagovanje na krizu/krizne situacije“, koji sprovode UNICEF, Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) uz učešće Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR).

Stavovi izneti u ovoj publikaciji predstavljaju isključivo stavove autora, i ne odražavaju nužno stavove UNFPA-a, Ujedinjenih nacija, niti bilo koje od pridruženih organizacija.

NAJAVA DOGAĐAJA