„Jačanje socijalne zaštite u Srbiji kroz uvođenje elemenata za reagovanje na krizu/krizne situacije“

Zajednički program Ujedinjenih nacija

Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) putem 12 fokus grupa sa pripadnicima posebno osetljivih kategorija građana u Nišu, Leskovcu, Požegi, Užicu, Zaječaru, Knjaževcu sprovela je aktivnosti u okviru zajedničkog programa Ujedinjenih nacija „Jačanje socijalne zaštite u Srbiji kroz uvođenje elemenata za reagovanje na krizu/krizne situacije“ .

U okviru projektnih aktivnosti pripremljeni su dokumenti „Uticaj globalne krize na ranjive grupe - Izveštaj o realizaciji fokus grupa“ autorke Sarite Bradaš i analiza „Projekcije siromaštva starijih - Uticaj pandemije COVID-19 i krize u Ukrajini na siromaštvo starijih u Republici Srbiji“ autorke Lidije Kuzmanov.

***

Zajednički program Ujedinjenih nacija Jačanje socijalne zaštite u Srbiji kroz uvođenje elemenata za reagovanje na krizu/krizne situacije usmeren je na jačanje sistema socijalne zaštite sa elementima za reagovanje na krizu/krizne situacije da bi se ublažili društveno-ekonomski uticaji kriza koje pogađaju zemlju.

Cilj projekta je da (i) ojača podatke u okviru odgovora na uticaj krize na najugroženije grupe da bi se uneli u uvođenje zakonodavnih promena i prilagođavanje sistema socijalne zaštite (ii) primeni principe reagovanja socijalne zaštite na krizu/krizne situacije, da bi se pružila podrška usmerena na 170 najranjivih porodica. Projekat zajednički sprovode UNICEF (vodeća agencija) i UNFPA, uz učešće UNHCR-a i blisku saradnju sa specijalnom savetnicom premijerke Srbije za Agendu 2030, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ostalim nadležnim ministarstvima, lokalnim samoupravama, Republičkim zavodom za statistiku, Crvenim krstom i Svetskom bankom.

Projekat podržava Zajednički SDG fond Ujedinjenih nacija. 

 


PUBLIKACIJA: 

Projekcije siromaštva starijih

Uticaj pandemije COVID-19 i krize u Ukrajini
na siromaštvo starijih u Republici Srbiji  

 ​


PUBLIKACIJA: 

Uticaj globalne krize na ranjive grupe

Izveštaj o realizaciji fokus grupa  

 ​


 

NAJAVA DOGAĐAJA