• autor/i: Dr Marina Savković

Metodološki okvir za merenje uticaja ekonomskih javnih politika na društvo

„Politike za dobrobit svih - unapređenje praćenja uticaja ekonomskih politika na društvo“

Decembar 2022. 

Publikacija „Metodološki okvir za merenje uticaja ekonomskih javnih politika na društvo“ nastala je u okviru projekta „Politike za dobrobit svih – unapređenje praćenja uticaja ekonomskih politika na društvo“, koji realizuje Fondacija Centar za demokratiju, uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo. Ova studija ima za cilj izradu instrumenta koji će OCD omogućiti proaktivnu analizu ekonomskih politika i preventivno zagovaranje promena kako bi se potencijalne negativne posledice primene politike na vreme sprečile ili bar u određenoj meri ublažile. Istovremeno sa izradom metodologije za izradu Vodiča za analizu ekonomskih indikatora javnih politika biće mapirane OCD u lokalnim zajednicama koje su zainteresovane za unapređenje znanja u ovoj oblasti... 

 

NAJAVA DOGAĐAJA