Promocija dužne pažnje u zaštiti ljudskih prava i životne sredine (HREDD)

Inicijativa za globalnu solidarnost (IGS)

Fondacija Centar za demokratiju, u okviru projekta Inicijativa za globalnu solidarnost (IGS), u 2023. i 2024. realizuje dijaloški niz na temu unapređenja dužne pažnje u vezi sa ljudskim pravima unutar lanaca snabdevanja, odgovornih poslovnih praksi, mehanizama za podnošenje žalbi, kao i izradu studije o ulozi sindikata i civilnog društva u dubinskoj analizi ljudskih prava u Srbiji. Cilj projekta je promocija dužne pažnje u zaštiti ljudskih prava i životne sredine u globalnim lancima snabdevanja (Human rights and environmental due diligence - HREDD).

Nemački Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja (German Supply Chain Due Diligence Act) stupio je na snagu u januaru 2023. godine, a u Evropskoj uniji razgovara se o Direktivi o korporativnoj održivosti dužne pažnje (CSDDD). Zakon obavezuje nemačke kompanije da od svojih direktnih i indirektnih dobavljača zahtevaju primenu niza pravila i standarda u cilju zaštite ljudskih prava i životne sredine, uključujući i uspostavljanje žalbenih mehanizama. Efikasna primena novih propisa podrazumeva aktivno učešće sindikata, civilnog društva, poslovne zajednice, ali i svih drugih zainteresovanih strana.

Kroz seriju okruglih stolova za zainteresovane strane u Srbiji želimo da podstaknemo otvoren i konstruktivan dijalog između relevantnih aktera u cilju razmene mišljenja i iskustava i podizanja svesti i znanja o ovim aktima. Dobro razumevanje, saradnja i partnerstvo između zainteresovanih strana neophodni su kako bi se unapredila dužna pažnja u vezi sa ljudskim pravima i odgovorne poslovne prakse u Srbiji.

U okviru projekta biće izrađena Studija o ulozi sindikata i civilnog društva u dubinskoj analizi ljudskih prava u Srbiji, sa fokusom na žalbene mehanizme.

Projekat Inicijativa za globalnu solidarnost (IGS) finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit - GIZ).

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI: 

 


NAJAVA DOGAĐAJA