• 21. decembar 2023.

Okrugli sto „Uloga civilnog društva u zaštiti ljudskih prava u kompanijama“

Inicijativa za globalnu solidarnost (IGS)

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je drugu u nizu javnu debatu na temu nemačkog Zakona o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja i evropske Direktive o korporativnoj održivosti dužne pažnje. Serija tematskih okruglih stolova sprovodi se u okviru projekta Inicijativa za globalnu solidarnost (IGS).

Okrugli sto pod nazivom „Uloga civilnog društva u zaštiti ljudskih prava u kompanijama“ održan je 21. decembra 2023. godine u Beogradu.

Uvodne reči: Sanela Bahtijarević, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ); Jovana Spaić Erdeljan, Međunarodna organizacija rada; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju. U panel diskusiji su učestvovali: Bojana Tamindžija, Centar za politike emancipacije; Sonja Tošković, Beogradski centar za ljudska prava; Marija Vukašinović, ASTRA; Branislav Markuš, Zrenjaninski socijalni forum; Svetlana Budimčević, Unija poslodavaca; Slađana Kiković, UGS Nezavisnost; Željko Veselinović, Sindikat SLOGA. Razgovor je moderirala: Ljubica Gojgić, novinarka.

Nemački Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja (German Supply Chain Due Diligence Act) stupio je na snagu u januaru 2023. godine, a evropska Direktiva o korporativnoj održivosti dužne pažnje (CSDDD) trenutno je u raspravi u Evropskoj uniji. Zakon obavezuje nemačke kompanije da od svojih direktnih i indirektnih dobavljača zahtevaju primenu niza pravila i standarda u cilju zaštite ljudskih prava i životne sredine, uključujući i uspostavljanje žalbenih mehanizama. Efikasna primena novih propisa podrazumeva aktivno učešće sindikata, civilnog društva, poslovne zajednice, ali i svih drugih zainteresovanih strana. 

Kroz javnu debatu želeli smo da podstaknemo otvoren i konstruktivan dijalog između relevantnih aktera u cilju razmene mišljenja i iskustava i podizanja svesti i znanja o ovim aktima. Dobro razumevanje, saradnja i partnerstvo između zainteresovanih strana neophodni su kako bi se unapredila dužna pažnja u vezi sa ljudskim pravima i odgovorne poslovne prakse u Srbiji. 

U diskusiji je istaknuto da civilno društvo ima značajnu ulogu u zaštiti ljudskih prava u kompanijama, od prepoznavanja i identifikacije rizika, do rada na njihovom prevazilaženju. Neophodni su saradnja, partnerstvo i zajedničko delovanje svih aktera, organizacija civilnog društva, sindikata, poslodavaca, institucija kako bi se kreirala sinergija u cilju povećanja podrške za zaštitu ljudskih prava u kompanijama.

Projekat Inicijativa za globalnu solidarnost (IGS) finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit. 

Agenda okruglog stola „Uloga civilnog društva u zaštiti ljudskih prava u kompanijama“

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Okrugli sto „Uloga civilnog društva u zaštiti ljudskih prava u kompanijama“ (21.12.2023)

NAJAVA DOGAĐAJA