• 1. mart 2024.

Okrugli sto „Diskriminacija na radu i mehanizmi zaštite“

Inicijativa za globalnu solidarnost (IGS)

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je treću u nizu javnu debatu na temu zaštite ljudskih prava u kontekstu biznisa. Cilj ovog dijaloškog niza je upoznavanje, informisanje i podizanje svesti o zaštiti ljudskih prava u globalnim lancima snabdevanja, kao i o relevantnoj međunarodnoj legislativi i praksi.

Serija dijaloga sprovodi se u okviru projekta „Inicijativa za globalnu solidarnost (IGS)“, koji implementira GIZ u Srbiji, kao deo širih napora ka postizanju efikasnog i aktivnog učešća institucija, sindikata, civilnog društva, poslovne zajednice i drugih zainteresovanih strana.

Okrugli sto pod nazivom „Diskriminacija na radu i mehanizmi zaštite“ održan je 1. marta 2024. godine u Beogradu. 

U diskusiji su učestvovali/e: Sanela Bahtijarević, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ); Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju; Kirsten Schönefeld, Fondacija Friedrich Ebert; Ivica Lazović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova; Danijela Ristovski, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti; Nebojša Rajković, ASNS; Milica Marinković, A11; Mario Reljanović, Centar za dostojanstven rad; Miroslava Jelačić - Kojić, Grupa 484; Milica Lupšor, ROZA; Dragan Marjanović, Konfederacija slobodnih sindikata, i drugi. Razgovor je moderirala: Ljubica Gojgić, novinarka.

AGENDA >>> 

Diskriminacija na radu ima šire implikacije za zaštitu ljudskih prava u lancima snadbevanja, stoga je važno razumeti kako diskriminacija na radnom mestu utiče na celokupnu dinamiku lanaca snabdevanja i kako se može adresirati kako bi se zaštitila ljudska prava svih radnika u tim lancima. Prepoznavanje i suzbijanje diskriminacije u poslovnom kontekstu važan je element svih međunarodnih standarda i nacionalnog zakonodavstva.

Okrugli sto je pružio uvid u različite dimenzije diskriminacije na radnom mestu, načine na koje može dovesti do ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, kao i efikasne mehanizme i procedure zaštite koje su dostupne zaposlenima.

Kroz razgovor na okruglom stolu, želeli smo da podstaknemo otvoren i konstruktivan dijalog između relevantnih aktera u cilju razmene mišljenja i iskustava i podizanja svesti i znanja o ovim pitanjima. Dobro razumevanje, saradnja i partnerstvo između zainteresovanih strana neophodni su kako bi se unapredila dužna pažnja u vezi sa ljudskim pravima i odgovorne poslovne prakse u Srbiji. 

Projekat Inicijativa za globalnu solidarnost (IGS) finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit - GIZ).

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Okrugli sto „Diskriminacija na radu i mehanizmi zaštite“

NAJAVA DOGAĐAJA