Jednostavni priručnik za podršku stručnim radnicima u radu sa marginalizovanim grupama

SMELT Projekat (Osposobljavanje marginalizovanih ljudi za ulazak na tržište rada)

2022.

„Jednostavni priručnik za podršku stručnim radnicima u radu sa marginalizovanim grupama“ pripremljen je u okviru projekta SMELT (Osposobljavanje marginalizovanih ljudi za ulazak na tržište rada) 

U kontekstu tržišta rada podložnog brzim promenama, u velikoj meri raste i potreba za kvalifikovanim radnicima. Osobe kojima nedostaju čak i osnovne veštine i kompetencije za novo zaposlenje se suočavaju sa izazovima koje nije lako prevazići. Ove osobe često potiču iz marginalizovanih grupa. Iz tog razloga je ovim osobama potrebno da ulože više vremena i napora kako bi se ostvarile na tržištu rada, usled mnogobrojnih prepreka koje moraju da savladaju, kao što su nedostatak veština, jezička barijera, imigracioni status, rasna ili polna diskriminacija i slično.

Stručni radnici u službama za zapošljavanje igraju ključnu ulogu tokom pripreme, orijentacije, uparivanja znanja i veština potencijalnih radnika sa zahtevima radnih mesta. U pogledu marginalizovanih grupa, stručni radnici mogu u velikoj meri doprineti njihovom ostvarivanju na tržištu rada, a samim tim i izgradnji boljeg kvaliteta života, uključivanju u društvo i smanjenju stope nezaposlenosti.

Zbog toga je ovaj deo Priručnika osmišljen tako da pomogne i usmeri stručne radnike u službama za zapošljavanje koji rade sa osobama iz marginalizovanih grupa. Predviđeno je da pruži koncizne i razumljive informacije, kao i dodatne smernice stručnim radnicima o načinima kako da pristupe i pomognu osobama iz marginalizovanih grupa na njihovom putu do zaposlenja.

***

Ovaj Jednostavni priručnik je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije u sklopu programa ERASMUS+. Za sadržaj priručnika je isključivo odgovoran SMELT projekat i ni u kom slučaju ne odražava stav Evropske unije. Projekat je kofinansiran sredstvima ERASMUS+ programa Evropske unije.

Više informacija: https://sites.google.com/aldaintranet.org/smelt/easy-handbook/

NAJAVA DOGAĐAJA