„SMELT“ projekat

Unapređenje položaja osetljivih grupa i njihovo osposobljavanje za ulazak na tržište rada

Fondacija Centar za demokratiju započela je implementaciju novog dvogodišnjeg Erazmus+ projekta  SMELT – Skilling Marginalized people to Enter Labour Market (Osposobljavanje marginalizovanih ljudi za ulazak na tržište rada).

Projekat se sprovodi u saradnji 8 partnera – Samarcanda società cooperativa sociale Onlus, Italija, SSOU Mosha Pijade, Severna Makedonija, SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd, Kipar, Asociación Mar Violeta, Španija, Sdruzhenie Yuni Partners, Bugarska, European Association for Local Democracy (ALDA), Francuska, Ecor International S.p.A. Italija i Fondacija Centar za demokratiju, Srbija.

Projekat za cilj ima unapređenje položaja osetljivih grupa, posebno beskućnika i migranata, kao i njihovo osposobljavanje za ulazak na tržište rada. Projekat će se implementirati u nekoliko faza – nakon mapiranja i odabira kandidata, ukupno 240 polaznika (30 po partneru) će proći obuku vezano za sticanje mekih veština (tzv. soft skills), unapređenje komunikacije, digitalne pismenosti i pisanja biografije. Nakon što svi prođu ovu obuku, 80 kandidata (10 po partneru) biće obučeno za posao zavarivača. U ceo proces će biti uključeni treneri i edukatori iz obe faze koji će aktivno pratiti napredak kandidata. Očekuje se da nakon obuka kandidati budu potpuno integrisani u društvo.

Projekat finansira Evropska unija kroz Erazmus+ program. 

 

 

 

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

NAJAVA DOGAĐAJA