„SMELT“ projekat

Unapređenje položaja osetljivih grupa i njihovo osposobljavanje za ulazak na tržište rada

Fondacija Centar za demokratiju započinje implementaciju novog dvogodišnjeg Erazmus+ projekta SMELT – Skilling Marginalized people to Enter Labour Market (Osposobljavanje marginalizovanih ljudi za ulazak na tržište rada).

Projekat se sprovodi u saradnji 8 partnera – Samarcanda società cooperativa sociale Onlus, Italija, SSOU MOSHA PIJADE – Tetovo, Severna Makedonija, SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED, Kipar, ASOCIACION MAR VIOLETA, Španija, SDRUZHENIE YUNI PARTNERS, Bugarska, ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE (ALDA), Francuska, Ecor International S.p.A. Italija i Fondacija Centar za demokratiju, Srbija.

Projekat za cilj ima unapređenje položaja osetljivih grupa, posebno beskućnika i migranata, kao i njihovo osposobljavanje za ulazak na tržište rada. Projekat će se implementirati u nekoliko faza – nakon mapiranja i odabira kandidata, ukupno 240 polaznika (30 po partneru) će proći obuku vezano za sticanje mekih veština (tzv. soft skills), unapređenje komunikacije, digitalne pismenosti i pisanja biografije. Nakon što svi prođu ovu obuku, 80 kandidata (10 po partneru) biće obučeno za posao zavarivača. U ceo proces će biti uključeni treneri i edukatori iz obe faze koji će aktivno pratiti napredak kandidata. Očekuje se da nakon obuka kandidati budu potpuno integrisani u društvo.

Projekat finansira Evropska unija kroz Erazmus + program. 

NAJAVA DOGAĐAJA