• 17. januar 2023.
  • |  Skio, Italija

Završna međunarodna konferencija SMELT projekta

SMELT - Skilling Marginalized people to Enter Labour Market

Završna međunarodna konferencija SMELT projekta pod nazivom „Razvoj veština za socijalnu inkluziju i zapošljavanje osetljivih grupa“ održana je 16. i 17. januara 2023. godine u mestu Skio (Italija).

Predstavnici/ce partnerskih organizacija koje su realizovale ovaj Erazmus+ projekat predstavili su tokom konferencije iskustva iz svojih programa osposobljavanja pripadnika/ca osetljivih grupa za tržište rada.

Na skupu, na kojem su ispred Fondacije Centar za demokratiju učestvovali Dajana Ostojić i Ivan Kuzmanović, kao i predstavnici učesnika/ca programa iz Srbije, prezentovani su rezultati i aktivnosti sprovedene od strane partnera na projektu.

Učesnicima je predstavljena i analiza FCD „Poboljšanje života marginalizovanih društvenih grupa“ autorke prof. dr Ksenije Petovar.

SMELT projekat realizovan je sa ciljem unapređenja položaja osetljivih grupa, posebno beskućnika i migranata, kao i njihovo osposobljavanje za ulazak na tržište rada. 

Projekat je sproveden u saradnji partnera - Samarcanda società cooperativa sociale Onlus, Italija; European Association for Local Democracy (ALDA), Francuska; Synthesis Center for Research and Education Ltd, Kipar; Asociación Mar Violeta, Španija; Sdruzhenie Yuni Partners, Bugarska; Ecor International S.p.A. Italija i Fondacija Centar za demokratiju, Srbija.

SMELT - Skilling Marginalized people to Enter Labour Market (Osposobljavanje marginalizovanih ljudi za ulazak na tržište rada).

Projekat finansira Evropska unija kroz Erazmus+ program. 

NAJAVA DOGAĐAJA